Usaldusväärne partner!

PTA Rapla esindus kolis Rapla Riigimajja

Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
20.01.2022

Alates 14. jaanuarist töötab Põllumajandus- ja Toiduameti Põhja regiooni Rapla esindus Rapla riigimajas, aadressil Tallinna mnt 14. Varem tunti maja Rapla haldushoone (maavalitsuse) nime all. Sisearhitektuurselt põnevate lahendustega uuenenud riigimajja kolis enamik Rapla riigiasutusi.

Rapla riigimaja puhul on tegemist 1974. aastal ehitatud neljakorruselise büroohoonega, mis vajas täielikku rekonstrueerimist. Rekonstrueerimise käigus keskenduti hoone sisemusele, et tagada hea sisekliima ning head töötingimused. Ehituse käigus uuendati hoone ruumiprogrammi: loodi kvaliteetsed tööalad, mugavad puhkeruumid ning funktsionaalsed vestlusruumid. Lisaks kaasajastati hoone tehnosüsteemid, sh kütte- ning ventilatsioonisüsteemid. Tööde tellija oli Riigi Kinnisvara AS.

Riigimajja kolides säilitas PTA Rapla esindus vajalikud tingimused igapäevatöö tegemiseks ja klientide teenindamiseks. "Näiteks on nüüd olemas korralikud duširuumid ja ruumid pesumasinate/kuivatitega, et välitöödel määrdunud riided ja jalanõud kohapeal ära pesta," räägib põhja regiooni juhataja asetäitja Imbi Silde. "Lisaks moodsad koolitus- ja koosolekuruumid ning huvitavad puhkealad, kus vahepeal väike kohvipaus teha."

Rohkem kui aasta väldanud renoveerimistööde käigus said majas tegevust jätkata Töötukassa teisel korrusel ning Mari Lilleäri kõige alumisel korrusel. Peale Põllumajandus- ja Toiduameti alustavad jaanuarist majas tööd veel kolmeteistkümne asutuse esindused: Transpordiamet, Terviseamet, Sotsiaalkindlustusamet, Muinsuskaitseamet, Eesti Rahvakultuuri Keskus, Maksu- ja Tolliamet, Rahandusministeerium, Keskkonnaamet, Maa-amet, Tööinspektsioon, Haridus- ja Noorteamet, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet ning viimaks Riigi Tugiteenuste Keskus. Lisaks neile osutab majas IT-teenust RMIT.

Pressiteade Põllumajandus- ja Toiduameti veebil pta.agri.ee

42
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)