Usaldusväärne partner!

PMK virtuaalaktusel tunnustasime kolleege

PMK virtuaalaktuse kava

23. veebruaril 2021. a Põllumajandusuuringute Keskuse virtuaalaktusel "Eesti Vabariik 103" tunnustasime kolleege, keda on eelneva aasta jooksul meie töötajate poolt esile tõstetud.

Täname Sind, Mari Jürman,
hindamatu panuse eest Põllumajandusuuringute Keskuse tegevusse seemnekontrolli labori arendamisel ja juhtimisel, rahvusvahelise akrediteerimise tagamisel ja koostöö edendamisel.

Täname Sind, Tambet Kikas,
hindamatu panuse eest Põllumajandusuuringute Keskuse tegevusse, Eesti põllumuldade andmete säilitamisel ja analüüsimisel, andmebaaside arendamisel ja mullastiku kaardirakenduste arendamisel.

Täname Sind, Aita Kruus,
hindamatu panuse eest Põllumajandusuuringute Keskuse tegevusse raskemetallide määramise ja riikliku referentlabori arendamisel ja juhtimisel

Täname Sind, Ave Bremse,
hindamatu panuse eest Põllumajandusuuringute Keskuse koostöö edendamisel LEADER tegevusgruppidega ja erinevate maaelu arendamise organisatsioonidega ning valdkonna kogemuste jagamisel nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandilt.

Täname Sind, Valentina Ermakovich,
hindamatu panuse eest Põllumajandusuuringute Keskuse tegevusse taimetervise ja mikrobioloogia labori arendamisel, kvaliteedisüsteemi loomisel ning pikaajalisel valdkondlikku koostöösse ja projektidesse panustamisel.

Täname Sind, Lea Lukme,
hindamatu panuse eest Põllumajandusuuringute Keskuse tegevusse küpsetuskatsete väljatöötamisel, andmete pikaajalisel kogumisel ja tõlgendamisel ning teravilja valdkonda panustamisel.

Aktusel tunnustasime ka meie tööjuubilare:

 • Merike Toome, arendus- ja haldusosakonna nõunik
 • Ann Akk, söötade ja jääkide labori peaspetsialist
 • Ain Vaas, Võru katsekeskuse spetsialist
 • Eduard Matveev, maamajanduse analüüsi osakonna peaspetsialist
 • Tiiu Kalamees, seemnekontrolli labori peaspetsialist
 • Anne Varendi, maamajanduse analüüsi osakonna peaspetsialist
 • Valentina Kotsetova, taimetervise ja mikrobioloogia labori peaspetsialist
 • Linda Brandt, taimetervise ja mikrobioloogia labori peaspetsialist
 • Tiina Susi, agrokeemia labori peaspetsialist
 • Maris Siilivask, agrokeemia labori peaspetsialist
 • Piret Van Der Sman, taimetervise ja mikrobioloogia labori peaspetsialist
 • Liina Kruus, söötade ja jääkide labori juhataja
 • Rita Nuiamäe, Kuusiku katsekeskuse agronoom
 • Maarja Vernik, seemnekontrolli labori peaspetsialist
 • Livi Rooma, põllumajandusseire ja uuringute osakonna juhataja
 • Karli Sepp, põllumajanduskeskkonna seire ja uuringute büroo
 • Tea Arnus, seemnekontrolli labori juhataja asetäitja
 • Külli Salumäe, agrokeemia labori vanemspetsialist
 • Milvi Raud, taimetervise ja mikrobioloogia labori vanemspetsialist
 • Eve Heinleht, seemnekontrolli labori peaspetsialist kvaliteedi alal
 • Jüri Liik, Viljandi katsekeskuse spetsialist

Täname kõiki!

PMK virtuaalaktusel esitas näitleja Janek Joost isamaalisi luuletusi:

Contra "Lõunamaaunistus"

Muutuks Eesti lõunamaaks —
oleks ideaalne!
Otse koduaiast saaks
noppida banaane.

Kui ei lahkuks meie mant
troopiline kliima,
londist lüpsaks elevant
maitsva kookuspiima.

Raiuda ei tuleks puid,
kütma ei peaks maja,
ei peaks kandma käpikuid,
sokke poleks vaja.

Meie rahvuskaladel
praegu vähe kaalu,
kui me merealadel
liiguks sinivaalu.

Hambaauku peidame
ära väikse räime,
sinivaalast leiame
priske kõhutäie.

Kas siis sellist Eestit me
tahaksime tõesti?
Minu meelest enam see
poleks mingi Eesti.

Artur Alliksaar "Kõik on kõige peegeldus"

Kõik on kõige peegeldus
Iga hääletult hävinev silmapilk
on sillalt aeglaselt pudenev tilk.
Vood voolavad hoogsalt, nad iial ei peatu,
ja kaasa peab minema veaga ja veatu;
ja helisev hardus ja vabisev valu
veel vilksatab korraks kesk ükskõikseid kalu.
Ja ahastus ahtub ja igatsus jahtub
ja ihalus lahtub kesk musta vahtu ...
Vaevalt midagi riivad ja juba see möödub,
ja kõik su võidud sul peost on löödud.
Nagu vihm, mis ei lakka, on silmapilgud.
Neid sajab ja sajab, ja sildadelt tilgub.
Ja kõik on tume ja kõik on lige.
Aeg irvitab nagu hambutu ige.
Kõik kordub, et uuesti tunda ja salata,
ja väsinult surra ja jällegi alata ....

Juhan Liiv "Minu erakond"

Ma olen iga päev nii mitu-mitu-meelne,
kas vabameelne, vana-, kodanlane,
kas töömees, jah, ka aadel mõnikord.
Ja kes veel teab, kuhu rändaks meel,
kui ununeks üks erakond: mu eesti keel.

Nii järelikult: minu erakond on eesti keel.

Juhan Liiv "Eile nägin ma Eestimaad!"

Eile nägin ma Eestimaad!
Nägin hurtsikuid, saunasid,
nägin bagaaži ja paunasid,
väljal kivivõsa aunasid -
eile nägin ma Eestimaad

Eile nägin ma Eestimaad!
Lagunud talumajasid!
Oh kui rammetuid rajasid!
Kadaka-, lepavõsasid!
Eile nägin ma Eestimaad!

Eile nägin ma Eestimaad!
Põõsastikud ja võsad kõik
suikumise ja näotuse paik,
vaimuilm nii hämaras, vaik -
eile nägin ma Eestimaad!

Laura Lind "Olid ajad!"

Olid ajad,
kui tammepuit oli tehtud tammest
Ja beebid ei teadnud plastikust ammest
Kui söök oli tehtud söödavast
Ja praegune hetk sai mööduvaks
Ja muusik lõi muusikat pillidel
Vähem tantsiti üksteise villidel
Päeva alati alati palvega
Ja lõpetati tänuga

Nüüd facebook kuulutab püha tõde
Ja delfi teab täpselt, kes meist on sõge
Hariduse saab googlist vaevata
Uus maailm on lapik ja taevata
Ja kokku ei saa me enam naljalt
Insta ju teatab, kes lumes käis paljalt
Ja volt asendab memme kooki ja moosi
Kuller kallimale viib kohale roosid

Kas nii jääbki? Või siiski? Või veel?
On aega meil muuta oma meelt?
Kas kusagil on nupp sildiga stop?
See minu mõtlemine pole vist pop?

 

42
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)