Usaldusväärne partner!

PMK: Uued laboriteenused

2020. aastal alustas Põllumajandusuuringute Keskus uute laboriteenuste pakkumist, samuti on suurendatud kliendi kasutusmugavust juba olemasolevate teenuste osas.

Agrokeemia labor pakub uue teenusena mineraal- ja lubiväetiste erikaalu määramist ning orgaanilise väetise, sõnniku ja turba analüüsil tiheduse määramist," selgitab agrokeemia labori juhataja Aita Kruus muudatuse sisu. 

"Uus valdkond on metsakultuuride seemnete analüüs," annab seemnekontrolli labori juhataja Kristina Soon teada. "Metsakultuuride seemnete analüüsimine toodi 1. jaanuarist Keskkonnaametist üle Põllumajandusuuringute Keskusesse."

Seemnete sertifitseerimise jaoks vajalike analüüside nimistusse lisandus uus analüüs – tuulekaera määramine 1 kg proovist. "Seda teenust saab kasutada seemne kontrolliks sel juhul, kui põldtunnustamisel ei leitud tunnustataval põllul ega põllu lähimast naabrusest ühtegi tuulekaera taime," selgitab Kristina Soon. "Muul juhul tuleb tellida tuulekaera määramine ikkagi 3 kg proovist."

„Varem oli võimalik tellida rapsiseemne ja segasööda analüüsimiseks ainult analüüsipakette,“ räägib söötade ja jääkide labori juhataja Liina Kruus. „Nüüd on võimalik tellida paketist üksikuid näitajaid makstes ainult tellitud ja soovitud näitajate eest.“

"Uus teenus tavakahjurite määramiseks on suunatud just tootjale ja põllumehele,“ selgitab muutust taimetervise ja mikrobioloogia labori juhataja Helena Lasner. „Tavakahjurite analüüsimine on olnud erakliendile kulukas, kuid nüüd on võimalik entomoloogiline analüüs aias või laos olevate tavakahjustajate määramiseks tellida 50 euro eest.“

Alates 1. märtsist muutusid laboriteenuste hinnad. Põhiline muudatus seisneb laboriteenuste hindade ümardamisel, mis lihtsustab arvemajandust ja aitab kaasa klientide paremale teenindamisele.

Mullaproovi karbi maksumus on nüüdsest arvestatud analüüsi hinna sisse. Proovikarpe saab küll endiselt PMK-st tellida, kuid arveldamine nende osas toimub koos mullaproovi analüüsi maksumusega. Jätkuvalt saab meilt tellida mullaproovide võtmise teenust.

Alates 1. märtsist ei teosta Põllumajandusuuringute Keskus radioloogilisi analüüse (Tseesium - Cs). Antud analüüside tegemiseks palume pöörduda linkKeskkonnaameti kiirgusosakonna laboratooriumisse.

PMK tasuliste teenuste loend ja hinnakirjad https://pmk.agri.ee/et/hinnakirjad

PMK foto: Söötade ja jääkide labor

40
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)