Usaldusväärne partner!

PMK: Uude labori infosüsteemi (LIS) sisestati esimene tellimus!

Eelmine nädal, 1. aprillil sisestati uude Põllumajandusuuringute Keskuse labori infosüsteemi (LIS) esimene analüüsi tellimus! Tegemist oli banaani prooviga söötade ja jääkide laboris.

Uus infosüsteem parendab laboritöö toimimist ühtse protsessina ja laboriinfo kiiremat kättesaadavust kliendile.

Praegune LIS tagab vaid laboriproovide identifitseerimise. Uus labori infosüsteem aga võimaldab proovide vastuvõtmisel sisestada kogu tellimislehe info, mis seejärel on automaatselt kättesaadav ka tellimust täitvale üksusele.

Laboris sisestatakse analüüside tulemused samuti uude süsteemi ja seejärel on võimalik automaatselt genereerida ka analüüsiprotokoll kliendile. Juhul kui proovi analüüsitakse mitmes üksuses, siis uue süsteemi abil genereeritakse ühine protokoll kliendi jaoks.

Uus LIS vähendab tunduvalt paberkandjal dokumenteerimist, samuti kiireneb analüüsivastuste saamise aeg kliendile.

Käesoleva aasta jooksul on plaanis juurutada süsteem kõikides PMK laborivaldkondades.

PMK labori infosüsteemi arenduste ettevalmistustega alustati 2019. aasta lõpus koostöös Maaeluministeeriumiga. LIS arendustööd on planeeritud ellu viia kolmes etapis:

  • LIS 1. etapp: Laboriproovide info terviklik haldamine infosüsteemis kuni analüüsiprotokollide automaatse väljastamiseni. See etapp on hetkel juurutusfaasis.
  • LIS 2. etapp: Andmevahetuse arendus teiste MeM haldusala infosüsteemidega, et automatiseerida laborile tellimuste esitamine ja tulemuste väljastamine. See etapp on hetkel hanke ettevalmistamise faasis.
  • LIS 3. etapp: Tulevikus on plaanis PMK labori infosüsteem siduda Maaeluministeeriumi kliendiportaaliga.

Uue LIS proov nr 2

PMK foto: LISis registreeritud proov nr 2 päevalillešrott

40
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)