Usaldusväärne partner!

PMK soovitab: Malle Järvan "Üle poole sajandi põllumajandusteaduses"

Juulis ilmus põllumajandusdoktor (DscAgr) Malle Järvan’i raamat tema üle 50 aasta pikkuse töö etappidest põllumajanduses ja -teaduses.

Malle Järvan alustas oma tööalast tegevust Eesti Põllumajanduse Akadeemia agronoomiateaduskonna lõpetamist 1966. aastal Vabariikliku Agrokeemia Laboratooriumi (VAL) söötade grupis, mis on PMK söötade ja jääkide labori otsene eelkäija. Malle Järvan töötas seal kuni 1971.aastani.

1972. aastast pühendus Malle Järvan teadustööle ja koostatud raamat hõlmab kõiki temaga seotud uurimistemaatikaid: köögiviljandus, teraviljakasvatus, agrokeemia, keskkonnakaitse, taimetoodangu kvaliteet, keskkonnakaitse jm. Iga uurimistemaatika juures on ära toodud ka teaduaartiklite, populaarteaduslike artiklite ja muude artiklite loendid.

Autor on teinud pidevat koostööd PMK erinevate laboritega ja kõikides artiklites on mainitud ka seda hästitoimivat koostööd.

Raamat on haarav oma laiaulatuslike käsitluste tõttu ja väga huvitavate uurimistemaatikate kokkuvõtete tõttu.

Raamatut luges ja soovitab Ann Akk, söötade ja jääkide laborist.

Raamatut on võimalik soetada otse autorilt, kirjuta oma soovist e-posti aadressil: malle.jarvan@gmail.com

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)