Usaldusväärne partner!

PMK: Põllumajandusuuringute Keskus on valitud EIP-AGRI teeninduspunkti tööd korraldama

Põllumajandusuuringute Keskus koos teiste konsortsiumipartneritega osutus valituks Euroopa põllumajanduse innovatsioonipartnerluse (EIP-AGRI) tööd korraldava teeninduspunkti projekti hankes järgnevaks 7 aastaks.

Osalemine sellises projektis annab  juurdepääsu uutele teadmistele ja rahvusvahelistele võrgustikele, mis omakorda annavad infot, kuidas Euroopa põllumajanduse ja maaelu valdkonnas innovatsiooni stimuleerib ja rakendab.

"Otsene igapäevane koostöö Euroopa Komisjoniga tagab kiire info liikumise Euroopa Komisjoni plaanidest ja suundadest mitmetel olulistel teemadel nagu näiteks põllumajanduse digitaliseerimine, mulla tervis, väetiste tõhusam kasutamine ja süsiniku neutraalsuse saavutamine," rõhutas EIP-AGRI koostöö tähtsust Andrus Rahnu, PMK asedirektor. "Need teemad olulised nii Eesti poliitikas, kui ka kliima ja innovatsiooni jaoks üldiselt."

Lisaks annab otsene projektis kohalolu parema võimaluse olla tihedalt kursis olemasolevate ja loodavate struktuuride arengutest nagu näiteks AKISe, eluslaborite ja EIP-AGRI tegevusgruppide/klastrite (öko)süsteemid.

Põllumajandusuuringute Keskusele on kursisolek sellise EL tasemel arengutega vajalik, kuna need on tihedalt seotud ka samas organisatsioonis tegutsevate Eesti maaeluvõrgustiku ja innovatsioonivõrgustiku tugiüksustega ning on oluline, et info, teadmised ja tugi liiguks kiiresti ka edasi Eesti põllumajanduse huvigruppideni.

Taustainfoks:

2021. a jaanuaris esitas senine Euroopa põllumajanduse innovatsioonipartnerluse (EIP-AGRI) teeninduspunkti mehitav konsortsium (sh Põllumajandusuuringute Keskus) koos uute lisandunud partneritega pakkumise Euroopa Komisjoni poolt välja kuulutatud hankele ÜPP-d toetava võrgustiku tegevusteks, millest osa on suunatud spetsiaalselt innovatsioonitegevuste ja teadmiste vahetamisele (EIP-AGRI). Juuni lõpus kinnitas Euroopa Komisjon, et konsortsiumi pakkumine oli edukas ning tehti ettepanek lepingu sõlmimiseks.

Senine EIP-AGRI võrgustik on kaheksa aastat üles ehitanud innovatsiooni ja jätkusuutlikku tootmist Euroopa põllumajanduses ja metsanduses. Brüsselis asuv EIP-AGRI teeninduspunkt toetas Euroopa Komisjoni nimel innovatsioonivõrgustiku kasvu MAK 2014-2020 perioodil. Eestist on Põllumajandusuuringute Keskus koos teiste konsortsiumipartneritega olnud EIP-AGRI võrgustiku üks asutajatest.

EIP-AGRI stimuleerib innovatsiooni põllumajanduses ja metsanduses, luues sillad teadusuuringute ja praktika vahel - EIP-AGRI võrgustiku ning teadus- ja innovatsiooniprojektide kaudu.

Olulised märksõnad tegevuste praktikasse rakendamisel on mitme osapoolega projektid, maaeluarengukava ja Horizon 2020.

Viimase 8 aasta jooksul on EIP-AGRI teeninduspunkt korraldanud lugematuid võrgustikuüritusi, kus teadmiste ja innovatsiooni jagamine oli kesksel kohal. Arutletud on  erinevatel põllumajanduse jaoks olulistel teemadel, nagu näiteks orgaaniline aine muldades, püsirohumaade majandamine, süsiniku sisalduse tõstmine läbi karjatamissüsteemide, täppisviljelus, taastuvenergia, lühikesed toiduahelad ja agroökoloogia jne.

Kindlasti saab veel välja tuua olulise aspektina, et Euroopa Komisjon (DG AGRI esindajad) oli eelmise kaheksa aasta jooksul tehtud tööga väga rahul ning on jaganud vaid innustavaid kiidusõnu senise tehtud töö eest.

Põllumajandusuuringute Keskus ootab suure huviga võimalust pakkuda oma tuge Eesti ja Euroopa-üleses võrgustikus, luua lisaväärtust innustades põllumajandussektorit proovima uusi ja erinevaid majandamisvõtteid ning pakkuda tuge arenguteks uuel perioodil.

EIP-AGRI veebileht: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/node

38
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)