Usaldusväärne partner!

PMK pakub tuge ELi põllumajandusuuringute komitee (SCAR) agroökoloogia töögrupile

Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat kiitis 19. novembril heaks Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) osalusega konsortsiumi pakkumise hankele "Teenuste raamleping strateegiliseks analüüsiks ning tõhustatud teaduskoostöö toetamiseks põllumajanduse ja toidu valdkonnas" (Framework services contract for strategic analysis and support for enhanced research cooperation in agriculture and food).

2021. aasta jaanuarist 18 kuu jooksul antavate teenuste eesmärk on pakkuda strateegilist analüüsi ja tuge tõhustatud teaduskoostööks põllumajanduse ja toidu valdkonnas, et toetada Euroopa Komisjoni alalise põllumajandusuuringute komitee (SCAR) töörühmade tööd.

Pakutav tugi on otseselt seotud SCAR töörühmade (WG) tegevusega, mis hõlmab juhtimis-, haldus-, tehnilisi ja teadusteenuseid.

Kuuest kogenud partnerist koosnev konsortsium pakkus välja SCARi töörühmade toetamise osas ühise nägemuse. Sellise, mis vastab hanke laiale eesmärgile ja kontekstile ning arvestab EL põllumajanduslike teadmiste süsteemide mitmekesisust.

Partneriteks on Genti ülikool Belgiast, Santiago de Compostela ülikool Hispaaniast, Cluj-Napoca põllumajandusteaduse ja veterinaariaülikool Rumeeniast, Firenze ülikool Itaaliast, Põllumajandusuuringute Keskus Eestist ning kolm väiksemat konsultatsiooniettevõtet Belgiast ja Hollandist.

Üheks oluliseks ülesandeks on riikliku, piirkondliku ja ELi tasandi teadus- ja innovatsiooniprojektide portfoolio analüüs töörühmade valdkonnas.

Teiseks peamiseks ülesandeks on SCARi töörühmade toetamine läbi ekspertarvamuste ja seisukohtade kogumise liikmesriikidelt rühmades käsitletud küsimustes, tuginedes ka asjakohaste projektide portfoolio analüüsile.

Tulemuseks on laiem toetus liikmesriikide teadus- ja arendustegevuse koordineerimiseks ning toetus kogu EL hõlmava ühise põllumajanduse ja laiemalt biomajanduse ja toidusüsteemide teadusarendusele ja innovatsioonile.

Põllumajandusuuringute Keskus vastutab SCAR agroökoloogia töögrupi ladusa töökorralduse ja töögrupi sisendite eest. Ekspertidega panustavad PMK-st maaelu võrgustikutöö osakond ning põllumajandusseire ja uuringute osakond.

Projektis osalemine annab Eestile ja PMKle selge ja laiema ülevaate Euroopa erinevatest poliitilistest arengutest, projektidest, teadustellimustest, aga muudab nii Eesti kui ka PMK paremini nähtavaks põllu- ja maamajandusliku teadmiste ning innovatsiooni süsteemi (AKIS) jaoks.

Projekti PMK-poolne kontaktisik on Iiri Raa, e-post iiri.raa[a]pmk.agri.ee

SCAR komitee veebilehe kuva
Pildil kuvatõmmis SCAR komitee veebilehelt.

Eelinfo järgmiste projektide kohta 

Sama konsortsium koos lisapartneritega on teinud pakkumise ka Horisondi projektikutsele "Strateegilise nõustamise ja sünergia edendamine riiklike ja ELi teadus- ja innovatsioonikavade vahel, sealhulgas SCAR visioon“ (HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-05: Fostering strategic advice and synergies between national and EU Research and Innovation agendas, including SCAR foresight).

Eesmärgiks on parandada SCAR strateegiliste- ja koostöörühmade väljundite kvaliteeti erinevates hõlmatud valdkondades, seega avaldades positiivset mõju Euroopa roheleppe, talust taldrikule strateegia, elurikkuse strateegia ja ÜPP eesmärkide saavutamisele, toidusüsteemide ja biomajanduse teadusuuringute ja innovatsiooni poliitikatele ning põllumajanduslike teadmiste ja innovatsiooni süsteemidele (AKIS) liikmesriikides ja assotsieerunud riikides.

Pakkumine esitati oktoobris 2021 ning vastust on oodata 6 kuu jooksul.

Projekti heakskiitmisel on selle kestvus 4 aastat.

39
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)