Usaldusväärne partner!

PMK: Ohustatud tõugu loomade küsitluse aruanne: suurim motivaator on soov säilitada kodumaiseid tõuge

Põllumajandusuuringute Keskus viis 2020. aasta lõpus maaelu arengukava hindamise ja uue toetuste perioodi ettevalmistamiseks läbi veebiküsitluse ohustatud tõugu põllumajandusloomade kasvatajate ja seotud institutsioonide seas.

Põllumajandusloomade ohustatud tõud Eestis on: eesti maatõugu veis, eesti vutt, kihnu maalammas, eesti hobune, eesti raskeveohobune ning tori hobune, mille puhul loetakse ohustatuks universaalsuuna hobuste alampopulatsioon ja vana-tori suuna hobuste alampopulatsiooni.

Veebiküsitlusega selgus, et kõige suuremaks motivaatoriks ohustatud tõugu loomade pidamisel on soov säilitada kodumaiseid tõuge. Loomad on kui kaaslased, kuuluvad traditsioonilise maaelu juurde ja on ka paljudele hobi.

Toetuse olulisust kinnitasid kõik küsitluse sihtgrupid. Tulevikus peaks toetus kindlasti jätkuma ja toetussumma võiks olla võimalusel suurem ning diferentseeritud.

Veebiküsitluse "Ohustatud tõugu loomade pidamine" aruanne

Lisateave: 
PMK põllumajandusseire ja uuringute osakond
e-post: ere.ploomipuu@pmk.agri.e

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)