Usaldusväärne partner!

PMK: Maasikaprojekti selleaastased välitööd on lõpusirgel

2020. aasta on Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) uurimisprojekti "Eesti päritolu maasikate referentsandmekogu loomine" esimene aasta. Mais-juuni toimus välitööde planeerimine ning juulis uurimistööks vajalikke proovide võtmine Eesti maasikapõldudelt.

Proove on võetud üle Eesti, kokku 17 maasikakasvataja juurest. Proovivõtmist alustati 2. juulil Saare maakonnast, Saaremaa viljad OÜ maasikapõllult ja lõpetati 24. juulil Hiiumaa maasikakasvataja juures.

Projektijuht Katrin Idla, PMK laborite ala asedirektor kirjeldab proovide võtmist: "Maasika proove võtame diagonaalis üle põllu, iga proovi suurus vähemalt 1 kg marju. Kokku ühe põllu kohta 3 proovi. Samadest kohtadest võtame ka mullaproovi. Lisaks ka kastmisvee proov."

Iga tootja kohta, kelle põllult isotoopide määramiseks on proove võetud, on kogutud ka andmed kasvatatava maasikasordi, väetiste kasutamise (millised väetised, koostis, päritolu), mahe- või tavatootmise, maasikate tootmisviisi (avamaa, tunnel, kasvuhoone), frigotaimede kasutamise ja kastmisvee info (sademe-, jõe-, tiigi- või kaevuvesi) kohta.

PMK uurimisprojekti "Eesti päritolu maasikate referentsandmekogu loomine" eesmärgiks on luua referentsandmekogu kogu, mille alusel on võimalik laboratoorselt eristada Eesti maasikat mujal kasvatatud maasikast.

Maasikate päritolu määramiseks kasutatakse stabiilsete isotoopide määramise metoodikat. Eesti maasikate iseloomulike näitajate kaardistamiseks ja usaldusväärse referentsandmekogu loomiseks kestma vähemalt kolm aastat: 2020, 2021, 2022.

Projekti elluviimiseks tehakse koostööd Eesti Aiandusliidu, Eesti Maasikakasvatajate Liidu, järelevalveasutuste jt projektist huvitatud osapooltega.

Uurimisprojekti tellija on Maaeluministeerium.

40
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)