Usaldusväärne partner!

PMK: Maasika päritolumaa uuring jätkub

PMK maasika päritolumaa uuringu logoEsmaspäeval, 28. juunil algasid Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) uurimisprojekti "Eesti päritolu maasikate referentsandmekogu loomine" teise aasta välitööd. Esimene maasikakasvatustalu, mida külastati, oli Marguse talu Vao külas Lääne-Virumaal.

Maasika- ja mullaproovid võetakse igast maakonnast, kokku 18 maasikakasvataja põllult. Tagamaks uurimisandmete võrreldavust on maasikakasvatajad samad, kes ka 2020. aastal uuringus osalesid.

"Eelmisel suvel võetud proovide tulemused näitavad, et kõrvuti teiste riikide samaväärsete andmetega on Eesti maasikas selgelt eristuv," annab Katrin Idla, PMK laborite ala asedirektor kiire tagasiside. "Eesti maasikate iseloomulike näitajate kaardistamiseks ja usaldusväärse referentsandmekogu loomiseks peavad uuringud aga kestma vähemalt kolm aastat."

"Tänavu on plaan võtta maasikaproovid ka Lätist ning võimaluse korral ka Leedust ja Poolast," kirjeldab töö ulatust Heidi Kollo, PMK kvaliteedijuht. "Eelmine suvi ei olnud välitöö väljaspool Eestit võimalik seoses COVID-19 haiguspuhanguga."

Maasikate päritolu määramiseks kasutatakse stabiilsete isotoopide määramise metoodikat. Isotoopide määramiseks kogutakse proovid valminud maasikamarjadest. Proovid analüüstakse pädevas laboris Saksamaal ja sealt on kättesaadavad ka teiste riikide analoogilised andmed. Tihedat koostööd tehakse ka Soomega, kus on maasika isotoop-uuringuid tehtud pikemalt kui Eestis.

Lisaks maasikamarja proovidele võetakse põldudelt ka mullaproovid ning kogutakse andmed kasvatatava maasikasordi, mahe- või tavatootmise, maasikate tootmisviisi (avamaa, tunnel, kasvuhoone) ja frigotaimede kasutamise kohta.

Uuringu teise aasta välitööde algus (video):

PMK uurimisprojekti "Eesti päritolu maasikate referentsandmekogu loomine" eesmärgiks on luua referentsandmekogu kogu, mille alusel on võimalik laboratoorselt eristada Eesti maasikat mujal kasvatatud maasikast. Uuringuga tehti algust eelmine aasta ja tulemused on plaanis avaldada hiljemalt 2022. aasta lõpuks.

Uurimisprojekti tellija on Maaeluministeerium. Uuringu elluviimiseks tehakse koostööd Eesti Aiandusliidu, Eesti Maasikakasvatajate Liidu, järelevalveasutuste jt projektist huvitatud osapooltega.

40
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)