Usaldusväärne partner!

PMK: Maaparandussüsteemide uuringu veebiküsitlus kestab 5. kuni 19. maini (pikendatud 22. maini)

"Maaparandussüsteemide ehitamist ja hoiutööde tegemist mõjutavate tegurite uuringu" eesmärk on saada ülevaade põhjustest, miks maaparandussüsteemide kasutajad ja maaomanikud ei tee piisaval tasemel maaparandussüsteemide ehitamist ja hoiutöid.

TÄIENDUS: Uuringule vastamist on pikendatud 22. maini! 

Uuringu raames tehakse kindlaks, millised andmed maaparandussüsteemide kohta on saadaval, kaardistatakse ebapiisavate investeeringute tegemise põhjused ning analüüsitakse võimalikke tõrkeid ja kitsaskohti. Uuringu tulemusi kasutatakse sisendina 2021-2027 ÜPP maaelu toetuste kavandamisel.

Maaparandussüsteemide omanike hinnangute saamiseks toimub veebiküsitlus 5.-19. maini 2020. a.

Kutsed uuringus osalemiseks on saadetud vaid maaparandussüsteemide omanikele.

Kui küsitluse täitmisel tekib tehnilisi probleeme, siis palun saatke selle kohta teade e-posti aadressile maainfo@pmk.agri.ee

Põllumajandusuuringute Keskus tagab kogutud andmete kaitse nende kogumisel, kontrollimisel, töötlemisel, kasutamisel ja säilitamisel. Kogutud andmeid ei avaldata isikustatud kujul ning kasutatakse üksnes üldistatuna.

Loodame aktiivset osavõttu!

Planeeritav uuringu valmimise tähtaeg on 2020. aasta sügisel.

Uuringu viib Põllumajandusuuringute Keskuse maamajanduse analüüsi osakond läbi Maaeluministeeriumi tellimusel.

41
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)