Usaldusväärne partner!

PMK laboriteenuste akrediteeringut uuendati

Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) laboriteenused on osa riiklikust taimetervise, sööda- ja toiduohutuse alasest kontrollisüsteemist. Sellised teenused on akrediteeritud standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuete suhtes.

PMK laborite iga-aastase akrediteerimise järelevalvevisiidi käigus laiendati  laborite akrediteerimisulatust ning toimus üleminek standardi uutele nõuetele. 14. novembril 2019. a väljastas Eesti Akrediteerimiskeskus vastava tunnistuse ja lisa.

Täpsem info PMK akrediteerituse kohta.

Akrediteerimine on protseduur, millega autoriteetne organ annab ametliku tunnustuse, et asutus on kompetentne läbi viima määratletud ülesandeid. Akrediteerimistunnistuse olemasolu on kui kvaliteedimärk, et laborite poolt teostatud teenused on läbi viidud erapooletult, kõikidele nõuetele vastavalt ning väljastatud tulemused on usaldusväärsed.

40
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4/6, 77501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)