Usaldusväärne partner!

PMK: Katsekeskuste kvaliteedijuhtimissüsteem vastab nõuetele

AS Metrosert audiitorite poolt teostatud resertifitseerimisauditi (08.-09.06.2022) tulemuste põhjal täidab Põllumajandusuuringute Keskus katsekeskuste kvaliteedijuhtimissüsteem standard ISO 9001:2015 nõudeid.

Auditi käigus mittevastavusi ei tuvastatud. PMK-le on väljastatud vastavalt AS Metrosert 16.06.2022 otsusele nr 2-2.18/4/2022 sertifikaat ISO 9001:2015 nõuetele vastavuse kohta.

Põllumajandusuuringute Keskus on endiselt registreeritud AS Metrosert vastavat sertifikaati omavate ettevõtete registris. Esmane sertifikaat anti välja 30.05.2006. a.

linkPMK akrediteeritus

37
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)