Usaldusväärne partner!

PMK: Jätkub viljavahelduse mõjude katse mahe- ja tavaviljeluses

2020. a. kevadel rajati Kuusiku katsekeskusesse uus erinevate külvikordadega katse viljavahelduse mõjude selgitamiseks mahe- ja tavaviljeluses.

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 põllumajandusliku keskkonnatoetuse hindamisel pole seni veel otseselt uuritud MAHE ja KSM toetuse viljavahelduse nõuete mõju mullaviljakuse ja selle elustiku näitajatele, umbrohtumusele, kultuuride saagikusele ja kvaliteedile ning kattetulule.

Selle uurimiseks viiakse Kuusiku katsekeskuses sisse kaks MAHE ja KSM meetme nõuetele vastavat külvikorda. Võrdluseks rajatakse külvikord, mis ei vasta MAHE ja KSM meetme viljavahelduse tingimustele.

Rajatavates külvikordades võrreldakse erinevat väetamist. Kasutatakse nii künnipõhiselt kui pindmist ehk minimeeritud mullaharimist.

Katse sisseviimise kohta lühivideod:

Uuring on jätkuks Kuusiku katsekeskuses 2019. a lõppenud pikaajalisele mahe- ja tavaviljeluse agrotehnoloogilisele külvikorrakatsele. Loe lõppenud uuringu tulemust lühikokkuvõtet.

Uuringut viib läbi põllumajanduskeskkonna seire ja uuringute büroo koostöös Kuusiku katsekeskusega

Info: Karli Sepp, e-post: karli.sepp[a]pmk.agri.ee

LÜHENDID:

  • MAHE - mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus
  • KSM - keskkonnasõbraliku majandamise toetus
39
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)