Usaldusväärne partner!

PMK: Heintaimede esimese niite sileerimise optimaalne aeg lõpeb

Jaaninädalal rohuproove enam ei võeta ning ka sellel nädalal analüüsiti vaid Jõgevamaalt ja Sakust saadud proove, sest teistest piirkondadest oli proovide võtmiseks valitud põldudelt saak juba koristatud.

"Heintaimede esimese niite toiteväärtuse andmed näitavad, et silo optimaalne niitmiseaeg on lõppemas," kinnitab Eesti Taimekasvatuse Instituudi siloseire tiim Põllumajandusuuringute Keskuse söötade ja jääkide labori analüüsi andmetele tuginedes. "Parema toiteväärtusega silo saab veel valmistada punase ristiku ja lutserni ülekaaluga taimikutest."

Viimased analüüsi tulemused ja kommentaarid leiate Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) veebilehelt.

PMK korraldab heintaimede sileerimise optimaalse aja seiret ehk kevadist siloseire alates 2002. aastast. 2021. aastal võeti proove viiest erinevast maakonnast: Harjumaalt, Jõgevamaalt, Pärnumaalt, Valgamaalt ja Viljandimaalt. Aitäh põllumajandustootjatele ja ETKIle, kes proovide võtmist-saatmist korraldasid.

Rohuproovid analüüsitakse söötade ja jääkide laboris, siloseire eestvedaja Ann Akki valvsa pilgu all. Analüüsi tulemustele andsid oma kommentaari ETKI teadurid Sairje Tamm, Priit Pechter ja Heli Meripõld.

Soovime töökat suve!

40
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)