Usaldusväärne partner!

PMK: 102 aastat tagasi pandi alus põllutöö katseasutuste võrgustikule

102 aastat tagasi, 1. aprillil 1920. aastal, asutati Põhja-Eestit hõlmav Riigi Põllutöö Katsejaam.

Katsejaama asukohaks valiti Aruküla riigimõis, kuid mitmel põhjusel ei sobinud valitud koht katsejaama edasiseks arendamiseks. Katsejaamale leiti uus koht – Kuusiku riigimõis Rapla kihelkonnas. Kuusikul olid paremad majandustingimused ja pikaajalised katseasjanduse töökogemused. Siin olid ka esindatud Põhja- ja Lääne-Eestile iseloomulikud mullad ja kliima oli parajalt karm.

Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) Kuusiku katsekeskuse juhataja Rut Kaeval on selle olulise tähtpäeva puhul katsekeskuse arhiivist olulised ürikud välja toonud.

Tsiteerime, mis on asutamisdokumentides kirjas: "Ühes Eesti riigiga tekkis meil tarwitus ka oma põllutöö uurimise punktide järele katseasutuste näol. Seda enam, et maareform suuri muudatusi üldises põllumajanduses ellu kutsus. Iseseiswa riigina elama asudes tuli kiiremat põllumajanduslikku tõusu kindlustada, rajades seda teadusliselt põhjendatud alustele. Sarnaseid uurimisi oli aga Eesti maa-ala kohta wähe, tarwitati wööraid, peaasjalikult Saksa ja osalt Wene oludele kohaselt, missugused tuntawalt siinsetes oludes lahkuminewatena osutusid ja korrektuuri nõudsid."

Põllumajandusdoktor ja Eesti Taimekasvatuse Instituudi vanemteadur Valli Loide on koostanud 2016. aastal ülevaate PDF ikoon "Põllumajanduslik teadustegevus läbi aegade Kuusikul".

Kuusiku katsejaamal oli aastate jooksul erinevaid nimesid: Kuusiku katsejaam, Kuusiku katsebaas, Kuusiku teadusgrupp ja Kuusiku katsekeskus. Täna tegutseb Kuusiku katsekeskus koostöös Viljandi katsekeskuse ja Võru katsekeskusega PMK koosseisus.

2021. aastal korraldati PMK katsekeskustes riiklike majanduskatseid 236 põllumajanduskultuuri sordi kohta. Katsekeskused korraldavad sordilehe koostamiseks vajalikud majanduskatsed ehk riiklike sordivõrdluskatsed. Hinnatakse saaki, kvaliteeti, haigusekindlust ja talvekindlust ehk siis viljelusväärtust Eesti tingimustes.

PMK linkkatsekeskused
PMK linkajalooraamat

Foto Kuusiku katsekeskuse arhiivist: Riigi Põllutöö Katsejaama aruanded jm materjalid (1920-1924 Arukülas)
Foto Kuusiku katsekeskuse arhiivist:
Riigi Põllutöö Katsejaama aruanded jm materjalid (1920-1924 Arukülas)

Foto Kuusiku katsekeskuse arhiivist: Väljavõte aruannetest katsejaama asutamisest (1920)
Foto Kuusiku katsekeskuse arhiivist:
Väljavõte aruannetest katsejaama asutamisest (1920)

Foto Kuusiku katsekeskuse arhiivist: Katselappide arv ja jaotus 1922-1924
Foto Kuusiku katsekeskuse arhiivist:
Katselappide arv ja jaotus 1922-1924

Foto põllumajandusdoktor Valli Loide kogust: Aruküla riigimõisa hoone 1920. a, Riigi Põllutöö Katsejaama asutamise koht
Foto põllumajandusdoktor Valli Loide kogust:
Aruküla riigimõisa hoone 1920. a, Riigi Põllutöö Katsejaama asutamise koht

Foto põllumajandusdoktor Valli Loide kogust: Katsejaama esimene katsepõld
Foto põllumajandusdoktor Valli Loide kogust:
Katsejaama esimene katsepõld

37
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)