Usaldusväärne partner!

Maaeluministeeriumi töökuulutus: Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi direktor (tähtaeg 16. mai 2020)

Maaeluministeerium on välja kuulutanud avaliku konkursi Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi direktori ametikoha täitmiseks.

Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi postiaadress on Fr. R. Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu
http://www.vetlab.ee

Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi tegevusvaldkonnad on laboratoorsete uuringute tegemine loomahaiguste diagnoosimiseks, analüüside tegemine toidu, vee, sööda ja alkoholi ohutuse ja kvaliteedi kontrollimiseks ning riikliku referentlaboratooriumi ja volitatud laboratooriumi ülesannete täitmine.

Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi direktori ülesanne on laboratooriumi ülesannete tõhusale täitmisele suunatud organisatsiooni arendamine ja juhtimine, asutuse hea majandusliku seisu, osutatavate teenuste usaldusväärsuse ning teadus- ja arendustegevuse tagamine.

Sobival kandidaadil on:

 • magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
 • vähemalt 5 aastane töökogemus laboratooriumi tegevusvaldkonnas, sh vähemalt kolmeaastane juhtimiskogemus;
 • eesti keele oskus tasemel C1 ja inglise keele oskus tasemel B2 koos ametialase sõnavara valdamisega.

Eelistame kandidaati, kellel on:

 • haridus veterinaaria, keemia või bioloogia alal;
 • ressursside ja protsesside juhtimise kompetents;
 • head teadmised laboratooriumite tööst, keskkonna- ja veterinaarnõuetest;
 • direktorina rõhuasetus olla tuleviku kujundaja ja tulemuste saavutaja;
 • vene või soome keele oskus;
 • avatus ja uuendusmeelsus meeskonna juhtimisel.

Kandidaadil palume esitada:

 • motiveeritud avaldus;
 • elulookirjeldus;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • essee teemal „Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi arenguvõimalused kaasaegses teadusmaailmas“, essee pikkus kuni 2 lk.

Konkursile dokumente esitades nõustud Maaeluministeeriumi isikuandmete töötlemise tingimustega.

Avaldus koos dokumentidega esitada aadressil Lai tn 39 // Lai tn 41, 15056 Tallinn või elektrooniliselt aadressil konkurss@agri.ee hiljemalt 16. mail 2020. a.

Täiendav teave konkurss@agri.ee või telefonil 6256 215 (Urve Anter).

42
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4/6, 77501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)