Usaldusväärne partner!

Keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) koolitused

MAK 2014-2020 keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) toetuse taotleja või tema esindaja, kes tegeleb taotleja põllumajanduslikus majapidamises põllumajandusliku tegevusega, peab olema osalenud Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) korraldatud keskkonnasõbraliku majandamise algkoolitusel esimese kohustuseaasta 1. detsembriks ja keskkonnasõbraliku majandamise täienduskoolitusel viienda kohustuseaasta 15. juuniks.

KSM koolituste nõude täitmisel arvestatakse alates 2015. kalendriaastast toimunud koolitusi.   Kui taotleja ettevõtte töötaja on osalenud keskkonnasõbraliku majandamise alg- või täienduskoolitusel enne taotleja ettevõttesse tööle asumist, esitab taotleja Põllumajandusuuringute Keskusele kirjalikult teabe koolitusel osalenud töötaja ettevõttesse tööle asumise kohta algkoolituse puhul teise kohustuseaasta 1. detsembriks ja täienduskoolituse puhul viienda kohustuseaasta 15. juuniks.

Keskkonnasõbraliku majandamise alg- ja täienduskoolitust koordineerib PMK, kes kannab koolitustel osalenute andmed ühtsesse andmebaasi, mille kaudu kontrollib PRIA koolitustest osavõttu.

Töötajaga sõlmitud töösuhte aluseks peab olema vormistatud tööleping. Töötajaks ei loeta teenust osutavaid isikuid, st. töövõtulepingu, käsunduslepingu või muu võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutavad isikud. Erandina võib koolitusel osaleda juhatuse liige.  

Kui KSM kohustuse ülevõtjal ei olnud varem kohustust, peab kohustuse ülevõtja või tema esindaja, kes tegeleb taotleja põllumajanduslikus majapidamises põllumajandusliku tegevusega, olema osalenud KSM algkoolitusel kohustuse ülevõtmise aasta 1. detsembriks ja täienduskoolitusel viienda kohustuseaasta 15. juuniks. Kui kohustus võetakse üle eelviimasel või viimasel kohustuseaastal, ei nõuta algkoolitusel osalemist.   Maaeluministri 29.04.2015 määrus nr 49 "Keskkonnasõbraliku majandamise toetus" 

KSM koolituse läbimise teatis tuleb saata postiga aadressile Teaduse 4/6 Saku, 75501 või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil ere.ploomipuu@pmk.agri.ee. Info telefonil 672 9144 (Ere Ploomipuu).  

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4/6, 77501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)