Usaldusväärne partner!

MAK 2014-2020 seire ja hindamine

Põllumajandusuuringute Keskus (PMK) osaleb Eesti maaelu arengukava (MAK) hindamissüsteemis ning PMK ülesanne on korraldada MAK seiret kindlates valdkondades, viia läbi hindamistegevusi ja levitada nende tulemusi. MAK seire ja hindamistegevustega on PMK-s seotud kolm osakonda.

Põllumajandusseire ja uuringute osakonna põhiülesandeks on MAK keskkonnaalaste tegevuste seire ja hindamise läbiviimine, mis on eelkõige seotud MAK 2014-2020 3. prioriteedi loomade heaolu toetuse,  4. ja 5. prioriteediga.

PMKs on moodustatud MAK keskkonnamõjuga meetmete hindamiseks ekspertgrupp, kuhu kuuluvad erinevate ministeeriumite (Maaeluministeerium ja Keskkonnaministeerium) ja nende allasutuste (PRIA, KAUR, Keskkonnaamet) töötajad ning erialaeksperdid (Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool).

Ekspertgrupi liikmed nõustavad vajadusel PMK-d hindamistegevustes, hindamiseks vajalike keskkonnaalaste siseriiklike hindamisküsimuste, kriteeriumite ja indikaatorite väljatöötamisel ning (baas)indikaatorite  tõlgendamisel. Kitsamate hindamisteemade nõustamiseks (nt. kliimamuutustega seotud eesmärkide saavutamine, poollooduslike koosluste või kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaa temaatika) võidakse moodustada temaatilisi töörühmi.

Samuti aitavad ekspertgrupi liikmed kaasa oma valdkonna info viimisel põllumajandustootjateni ja MAK hindamisalase info jagamisel nende poolt esindatava asutuse/organisatsiooni sees.

Maamajanduse analüüsi osakonna ülesanded on MAK 2014-2020 1., 2., 3. ja 6. prioriteedi hindamine.

Maaelu võrgustikutöö osakonna ülesanded on seotud MAK 2014-2020 teadmussiirde, innovatsiooni ning LEADER tegevuste hindamisega.

MAK 2014-2020 HINDAMISE ARUANDED

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)