Usaldusväärne partner!

MAK 2007-2013 keskkonnameetmete seire ja hindamine

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007–2013 oli suunatud Eesti põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime tõstmisele, keskkonna ja paikkonna parandamisele, maapiirkondade elukvaliteedi ja maamajanduse mitmekesistamisele, võttes arvesse Eesti maaelu omanäolisust.

Info Eesti maaelu arengukava ja maaelu arengu strateegia 2007-2013 kohta Maaeluministeeriumi veebilt.

Eesti maaelu arengukava kaudu saavutatud tulemuste ja mõjude hindamiseks rakendati seire- ja hindamissüsteemi, mis koosnes seirest, püsihindamisest ning vahe- ja järelhindamisest. Põllumajandusuuringute Keskus tegi MAK 2007–2013 2. telje püsihindamist.

Püsihindamine ehk pidev hindamine oli Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007–2013 tulemuste ja mõjude pidev jälgimine. Püsihindamise käigus tegid hindajad muu hulgas ka arengukava tasandil toimuva hindamistegevuse täiendamiseks vajalikke valdkondlikke uuringuid ja analüüse.

Aruanded

2014

2013 

2012

2011

2010

2009

2008

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)