Usaldusväärne partner!

MAK 2004-2006 keskkonnameetmete seire ja hindamine

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2004-2006 hõlmas perioodi alates Eesti Vabariigi Euroopa Liiduga (EL) liitumisest kuni 2006. aasta lõpuni. MAK 2004-2006 üldeesmärk oli toetada Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevate toetustega maapiirkonna regiooniti tasakaalustatud arengut.

Info Eesti maaelu arengukava 2004-2006 kohta Maaeluministeeriumi veebilt.

Põllumajandusuuringute Keskus hindas vaid MAK 2004-2006 põllumajandusliku keskkonnatoetuse (PKT) meetme tulemuslikkust ja mõju. Euroopa Komisjoni juhendite (STAR dokument VI/12004/00, VI/8865/99) kohaselt võeti MAK 2000-2006 PKT meetmete hindamise puhul aluseks üldised hindamisküsimused teemavaldkondades – vesi, mullastik, maastik ja bioloogiline mitmekesisus ning lisati riigispetsiifiline valdkond sotsiaalmajandus ja muu.

Maaelu arengukava 2004-2016 hindamissüsteem töötati välja Phare twinning projekti "Põllumajandusliku keskkonnatoetuse seire- ja hindamissüsteemi väljaarendamine" Eesti - Hollandi projekti raames. Projekti periood 29.05.2003 - 29.04.2004.

Aruanded

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)