Usaldusväärne partner!

Maaelu arengukava hindamine

Eesti maaelu arengukava (MAK) on suunatud Eesti põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime tõstmisele, keskkonna ja paikkonna parandamisele, maapiirkondade elukvaliteedi ja maamajanduse mitmekesistamisele, arvestades seejuures Eesti maaelu omanäolisust.

Eesti maaelu arengukava Maaeluministeeriumi veebil.

Põllumajandusuuringute Keskus hindab Maaeluministeeriumi tellimusel MAKi tulemusi ja rakendatud meetmete mõju maaelupoliitika eesmärkide elluviimisel.

Hindamine toimub MAKi prioriteetide, sihtvaldkondade, meetmete ja projektide tasandil. Hindamise käigus tehakse koostööd paljude asutuste ja organisatsioonidega ning kasutatakse erinevaid andmeallikaid, kogutakse andmeid ettevõtjatelt ja tehakse vajalikke uuringuid.

Hindamise tulemusi, tehtud järeldusi ja antud soovitusi kasutatakse maaelu arengu toetuste täpsemaks suunamiseks, meetmete rakendamise kvaliteedi parandamiseks ja uute meetmete väljatöötamiseks.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)