Usaldusväärne partner!

Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (FADN)

Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (Farm Accountancy Data Network - FADN) loodi Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide poolt 1965. aastal eesmärgiga koguda informatsiooni põllumajanduslike majapidamiste majandus­tegevuse analüüsimiseks ja ühise põllumajanduspoliitika meetmete mõju hindamiseks.  

ELi tasandil kogutakse igal aastal andmeid ligikaudu 80 tuhandest kindlate kriteeriumide alusel väljavalitud põllumajanduslikust majapidamisest, kes esindavad ligi viit miljonit majapidamist kõigis liikmesriikides. FADNi valimiga on esindatud ligikaudu 90% kasutatavast põllu­majan­dusmaast ja põllumajanduslikust tootmisest kogu ELis.

Andmete kogumise korraldamiseks on igas liikmesriigis määratud kontaktasutus, kes vastutab andmete õigsuse ja Euroopa Komisjonile tähtaegse edastamise eest. Ühtlustatud metoodika kasutamine võimaldab laiendada valimisse kuulunud ettevõtete majandustulemusi kogu põllu­majandussektorile nii liikmesriikide lõikes kui ka ELis tervikuna. Andmete kogumise juhtimiseks on komisjoni juures moodustatud FADNi komitee, kuhu kuuluvad esindajad kõigi liikmesriikide kontaktasutustest.

Eestis alustati põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi loomisega 1996. aastal. Kontaktasutuseks on määratud Põllumajandusuuringute Keskus (kuni 31.12.2017 Maamajanduse Infokeskus), sellega seotud tegevuste juhtimiseks on moodustatud FADNi komisjon. Kontaktasutuse töö korraldamiseks on moodustatud juhtkomisjon, kuhu kuuluvad esindajad maaeluministeeriumist, statistikaametist, maaülikoolist ning põllumajandustootjate organisatsioonidest.

Andmete kogumise ja standardtulemuste arvutamise metoodika on ühtne kogu ELis, seetõttu on võimalik analüüsida ja võrrelda erinevate liikmesriikide vastavaid näitajaid. ELi liikmesriikide andmed on avaldatud FADNi avalikus andmebaasis aastate, liikmesriikide, tootmistüüpide ja majandusliku suuruse gruppide lõikes.

FADNi infomaterjalid ja andmete alusel tehtud analüüside tulemused leiab maamajandusvaldkonna uuringute infomaterjalide osast.

Infoleht: Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (FADN) 

FADN Euroopa Komisjoni koduleht

FADN2021_raamatukaas

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)