Usaldusväärne partner!

30.10.2021 Rahvusvahelise taimetervise aasta lõpuüritus

date
address
Tallinna Botaanikaaed

2020. ja 2021. aastal toimus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni poolt välja kuulutatud rahvusvahelise taimetervise aasta raames mitmeid sündmusi nii Eestis kui üle maailma. Ettevõtmise eesmärgiks oli tõsta avalikkuse teadlikkust taimetervisest ja selle olulisusest.

Eestis oli fookus suunatud laste ja noorte teadlikkuse tõstmisele. Maaeluministeeriumi, Põllumajandus- ja Toiduameti ning Põllumajandusuuringute Keskusega on läbi viidud mitmeid tegevusi ja loodud ning tõlgitud materjale, mida selleks kasutada. Eesti koolides on õpetajad teinud tänuväärset tööd laste ja noorte taimetervisealase teadlikkuse tõstmise nimel.

Üritusega võeti kokku tähtsamad tegevused ja räägiti nende tulemustest. Kuulati loenguid karantiinsetest ehk ohtlikest metsakahjustajatest ning metsapuude kasvatamisest. Üritusel oli võimalik tutvuda taimetervise teemalise rändnäituse ja fotokonkursi parimate fotodega ning vaadata, kuidas on kasvanud 2020. a septembris rahvusvahelisele taimetervise aastale pühendatud puu.

Päevakava

11:00 Avasõnad ja tänamine

11:20 Kokkuvõte rahvusvahelise taimetervise aasta raames tehtust

11:40 Aruteluring. Taimetervise teema käsitlemine koolides, rändnäitus ja selle materjalid. Kogemused ja mõtted sellest, kuidas aasta raames saavutatut ja teema käsitlemist jätkata. Mis oleks selleks parimad meetodid või vahendid?

12:15 Paus

12:45 Loengud/ettekanded – kolm loengut ning aeg küsimusteks

  • Seemnest taimeks (Eda Tetlov, Keskkonnaamet)
  • Putukate looduslik levimine saare-salehundlase näitel (Heino Õunap, Keskkonnaagentuur)
  • Puidust pakkematerjal kui taimekahjustajate levikutee (Ülle Metsman, Põllumajandus- ja Toiduamet)

13:45  Interaktiivne osalusmäng

14:00 Ürituse lõpetamine, taimeterviseteemalise tegevusraamatu „Terved taimed, terve planeet“ jagamine

Üritusel osalemine Maaeluministeeriumi kutsetega.

Kõigi turvalisuse huvides on üritusele oodatud vaid terved, haigustunnusteta osalejad. Kohapeal kontrollime COVID tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta.  Kiirtestimist kohapeal ei toimu. Ürituse vältel kanname maski.

Täiendavat informatsiooni rahvusvahelise taimetervise aasta ja sellega seotud ürituste kohta saab Maaeluministeeriumi kodulehelt.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)