Usaldusväärne partner!

29.06.2022 PMK maheviljelusalaste uuringute tutvustus

date
address
Kuusiku, Raplamaa

Infopäev toimub 29. juunil 2022 kell 10.30-15.30 Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) Kuusiku katsekeskuses.

Kogunemine Kuusiku põllupargis (vt teeviita)

Teemad:

  • Mahe- ja tavaviljeluse katse viljavahelduste mõjude selgitamiseks – Karli Sepp ja Kadri Allik (PMK)
  • Haljasväetis- ja vahekultuurid. Vahekultuuride segude katse – Merili Toom (ETKI)
  • Suviteraviljade väetamiskatse maheväetistega ja väetamise põhimõtted – Karli Sepp (PMK)
  • Põllupargi kultuurtaimede kollektsiooni tutvustus

Infopäev on tasuta. Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine hiljemalt 26. juuniks SIIN

Lisainfo: maheteave@gmail.com

Infopäev läheb mahetootjatele arvesse kohustusliku täiendkoolitusena (6 tundi).

PÕLLUPÄEVA FB LIVE SAAD JÄRGI VAADATA:

  • Mahe- ja tavaviljeluse katse viljavahelduse tutvustust saab vaata SIIT
  • Maheviljelusalase katse mulla uuringu tutvustuse järgi vaadamine SIIT
  • Vahekultuuride tutvustamine SIIT
  • Väetuskatse tutvustust vaata SIIT
Uuringust

Maheviljelusega seonduva uuringu eesmärgiks on selgitada mahe-ja tavaviljeluse külvikordades mullaviljakuse, mullatervise ja kultuuride saaginäitajate muutusi pikema aja jooksul, kasutades erinevaid agrotehnoloogilisi lahendusi.

Uuritavad külvikorratüübid ja agrotehnoloogiad on valitud selliselt, et need oleks kasutatavad Eesti põllumajandusettevõtetes. Külvikordade viljavaheldus ja nende majandamine vastavad MAHE toetuse ja keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) toetuse saamise tingimustele. Uuringu tulemusi kasutatakse põllumajanduslike keskkonnatoetuste hindamise ja seire taustinformatsioonina ning seireindikaatorite valiku täpsustamiseks.

Korraldajad on Põllumajandusuuringute Keskus ja Mahepõllumajanduse Koostöökogu koostöös.

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ mahemajanduse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

PMk, Mahepõllumajanduse Koostöökogu ja MAK logod

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)