Usaldusväärne partner!

27.04.2021 PMK põllumajanduskeskkonna teemaliste uuringute infopäev

date
address
Veebiseminar

Põllumajandusuuringute Keskuse ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse koostöös toimus 2020. aasta põllumajanduskeskkonna teemaliste uuringute infopäev.

Uuringuid tutvustavate ettekannetega esinesid põllumajandusseire ja uuringute osakonna töötajad.

 • Mullaseire välitöö rakendus (uus versioon) - Tambet Kikas
 • Toitainete leostumine ja lupjamise lühiajaline mõju - Priit Penu
 • Taimekaitsevahendite jääkide sisaldused põllumuldades - Evelin Pihlap
 • Veebiküsitluse "Ohustatud tõugu loomade pidamine" tulemused - Ere Ploomipuu
 • Põllulindude ja kimalaste uuringute peamised tulemused. Eneli Viik
 • Veeseire uuringute tulemused. Jaan Kanger
 • Toiteelementide bilansi ja pestitsiidide kasutuskoormuse uuringu tulemustest. Marje Särekanno
 • Maheväetistega väetatud haljaväetise mõju suvinisu ja kaera saaginäitajatele. Uus viljavahelduste võrdluskatse mahe- ja tavaviljeluses. Karli Sepp

Infopäev on järelevaadatav.

 • I osa: Mullaseire välitööde rakendusest, toitainete leostumisest ja lupjamise mõjust ning taimekaitsevahendite jääkide sisaldusest põllumuldades (kokku salvestuse kestvus: 1 tund ja 31 minutit)

 • II osa: Ohustatud tõugu loomade pidamise küsitluse, põllulindude ja kimalaste uuringute tulemustest ning veeseire uuringute tulemustest (1 tund ja 33 minutit)

<>

 • III osa: Toiteelementide bilansi ja pestitsiidide kasutuskoormuse uuringu tulemustest ning maheväetistega väetatud haljaväetise mõju suvinisu ja kaera saaginäitajatele ning uuest viljavahelduste võrdluskatsest mahe- ja tavaviljeluses (1 tund ja 6 minutit)

Kõikide põllumajanduskeskkonna uuringute aruannetega saate tutvuda SIIT

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)