Veebiküsitluse eesmärgiks on uurida teie arvamust kasutatavate teadmussiirde võimaluste kohta.

Veebiküsitluses osalemiseks saadeti kutse ligi 2 tuhandele põllumajandustootmise ja toidutöötlemise valdkonnas tegutsevale ettevõttele üle Eesti. Veebiküsitluses osalemise üleskutse on saadetud valimisse sattunud ettevõtjatele igaühele personaalse lingina.

 • Teadmussiirde küsitluse põhifaktid:
  • küsitlusse on kaasatud 2000 ettevõtet, fookuses on põllumajanduse ja toiduainetööstuse sektori ettevõtjad
  • küsitlus on veebipõhine, valdavalt valikvastustega
  • vastamine võtab aega kuni 10 minutit
  • vastamist saab vajadusel katkestada ja jätkata sobival ajal, soovi korral saadetakse vastajatele küsitluse kokkuvõte e-postiga
  • küsitlus viiakse läbi 27.03-5.04.2019

Teadmussiirde uuringu lühiinfo on avaldatud Põllumajandusuuringute Keskuse veebilehel: https://maainfo.ee/index.php?page=3840

Keskus kutsub ettevõtjaid, kes on valimis, leida aeg vastamiseks. Ette suur tänu!

Kogutud andmeid ei avaldata isikustatud kujul ning kasutatakse üksnes üldistatuna.

Küsimustikule vastates on võimalus kaasa rääkida Maaeluministeeriumi poolt järgmise eelarveperioodi teadmussiiret toetavate meetmete planeerimisele.

Lisainfo ja kontakt:

Põllumajandusuuringute Keskus

Maamajanduse analüüsi osakond

Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa

E-post: maainfo@pmk.agri.ee