Põllumajanduse suurandmete infopäevad toimuvad:

20. juunil 2019 Tartus, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametis (Tähe 4, ruum 122);

21. juunil 2019 Sakus, Põllumajandusuuringute Keskuses (Teaduse 4/6, suur saal).

Infopäevade eesmärgiks on tutvustada põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonna teadmussiirde pikaajalise programmi tegevusi ja tulemeid ning arutleda, missugused ootused, lootused või hirmud on seotud tulevikus loodava suurandmete süsteemiga.

Lisaks tutvustatakse rahvusvahelist projekti Euroopa Liidu otse- ja maaelu arengu toetuste ühtse administreerimise ja kontrolli süsteemi uute e-lahenduste arendamiseks (NIVA).

Infopäevadele on oodatud kõik teemast huvitatud osapooled: põllumajandustootjad, teadlased, ametnikud, aga ka tarkvaraarendajad jt.

Registreerimine on kuni 17.06.2019 või kuni kohti jätkub: docs.google.com/forms/suurandmed

Infopäeva ettekanded https://www.pikk.ee/event/pollumajanduse-suurandmete-temaatikat-tutvustavad-infopaevad/2019-06-20/

20.06.2019 PÄEVAKAVA

12.45-13.00 Kogunemine, registreerimine
13.00-14.15

Põllumajanduse suurandmete projekt. Mis see on ja kuidas on see kasulik põllumajandustootjatele?

Mis teenused on võimalikud? Näiteid andmete kasutamisest. Plaanid seoses ePõlluraamatuga – Mati Mõtte, Põllumajandusuuringute Keskus

14.15-14.30 Kohvipaus
14.30-15.00 Prototüübid kasutaja vaates eAgronoomi näitel – Stenver Jerkku, E-Agronom OÜ
15.00-15.30 NIVA projekti tutvustus – Kadri Pärnpuu, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
15.30-15.45 Kokkuvõttev arutelu

Lisainfo ja aruanded: https://www.pikk.ee/valdkonnad/teadmussiirde-pikaajalised-programmid/pollumajanduse-suurandmete-teadmussiirde-programm/

Programmi interaktiivne aruandekeskkond: https://tietoanalytics.ee/PRIA

Kontakt:

Programmi juht: Urmas Visse, tel. 5623 8768, e-mail urmas.visse[a]pmk.agri.ee

Programmi koordinaator: Maris Kruuse, tel. 5563 0001, e-mail maris.kruuse[a]pmk.agri.ee

Infopäevad korraldab Põllumajandusuuringute Keskus koostöös Eesti Maaülikooli, Eesti Taimekasvatuse Instituudi, Tieto Estonia AS ja E-Agronom OÜ-ga.

Osalemine on tasuta.

Infopäevad toimuvad "Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas" raames, toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

Maaelu arengukava logo

 

Vaata infopäeva fotogaleriid: