Usaldusväärne partner!

18.-19.11.2021 Sotsiaalsed oskused rasketel kõnelustel ja vaimse töövormi hoidmine

date
address
Tartus Aparaaditehases, Kastani 42

TÄHELEPANU!

 • Eelnevalt väljakuulutatud 18. novembri koolituspäev jääb ära!
 • 19. novembri koolitus toimub veebikeskkonnas ZOOM kell 9.00-12.00. 

Põllumajandusuuringute Keskus korraldab ÜhendPIP-i raames maapiirkonna ettevõtete, põllumajandusettevõtete juhtidele sotsiaalseid oskusi arendava koolituse.

Koolituse eesmärk on tutvustada erinevaid sotsiaalse käitumise mudeleid, eeskätt nende rakendamist raskete kõneluste kontekstis ning õpetada kasutama hea vaimse töövormi hoidmise eneseabivahendeid.

Registreerimine avatud!

Päevakava ja registreerimine pikk.ee portaalis:

 • 18. novembri linkkoolitus jääb ära!
   
 • 19. novembri linkkoolitus toimub ZOOM keskkonnas

Koolituse läbinud osaleja:

 • märkab ja tunneb ära suhtlemispartnerite erinevaid käitumisstiile; oskab ära tunda manipulatiivseid käitumismustreid;
 • teab suhtlemisel tekkivaid vastuolusid ja raskusi ning teab, kuidas neid ennetada;
 • teab, millised on partneri vastupanu maandamise peamised tehnikad;
 • teab, milliste meetoditega hoolitseda oma vaimse tervise eest ning kuidas leida vajadusel abi ja toetust.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Inimeste käitumismustrid. Manipulatiivsed käitumisviisid.
 • Peamised sotsiaalsed oskused raskete kõneluste pidamiseks ja konfliktide lahendamiseks.
 • Raske kõneluse tunnused ja komponendid. Vestluse ettevalmistus ja läbiviimine.
 • Vastupanu olemus ja selle maandamise tehnikad.
 • Vaimse heaolu komponendid, nn heaoluratta analüüs. Töövormi hoidmise võimalused. Eneseabi ja toetuse saamise võimalused vaimse tervise säilitamiseks.

Töömeetoditeks on interaktiivsed lühiloengud mis vahelduvad vaatlejaga rolliharjutuste, arutelude ja eneseanalüüsi ülesannetega alagruppides ning individuaalselt.

Kuna tegemist on grupiviisilise tööga, siis on osalemiseks oluline valmisolek viibida kohal kogu koolituspäeva vältel.

Koolituse viivad läbi Kristel Jalak ja Annika Jalak.

Kristel Jalak,  (PhD Agri) on põllumajandusharidusega, 30-aastase praktilise juhtimise kogemusega ning 20-aastase inimeste arendamise ja koolitamise kogemusega konsultant ja koolitaja. Töötanud kõikidel juhtimistasanditel, sh juhtkonna liikmena rahvusvahelistes suurkorporatsioonides (PepsiCo, Cleanaway/Brambles Group, Enics) ja Eesti avalikus teenistused (PRIA, HTM). Täiskasvanute koolitaja ja suhtlemistreeneri (videotreeneri) kogemus alates 1999. aastast. Läbinud Hancocki esinemisoskuste treeneri väljaõppe Moskvas ja Londonis ning Bowperson aktiivmeetodite väljaõppe Londonis. Täiskasvanute koolitaja kutsetunnistus, EKR 8 tase. Aasta Koolitaja 2019.

Annika Jalak omab magistrikraade sotsioloogias ja info- ja teadmusjuhtimises. Tal on 15 aastat kogemust erinevate uuringute, sh 360o tagasiside uuringute läbiviimises. Täiskasvanute koolitaja alates 2013. Läbinud suhtlemistreenerite kvalifikatsiooniprogrammi. Täiskasvanute koolitaja kutsetunnistus, EKR 6 tase. Peamised koolitusteemad: mõjutamisoskused, tagasiside, suhtlemis- ja esinemisoskused.

Koolitajate ja nende kvalifikatsiooni kohta leiate rohkem infot linkwww.developdesign.eu

Koolitus toimub MAK 2014-2020 "Teadmussiirde programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas"  raames, toetab Euroopa Liit.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)