Usaldusväärne partner!

18.10.2019 kliendikohtumine Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga

date
address
PMK Teaduse 4/6, 75501 Saku, Harjumaa

Päevakava:

10:00-10:30 Tutvustus
10:30-12:00 Tutvustatavad teemad:

  1. Muldade temaatika. Muldade kaardirakendus.
  2. Taimehaiguste temaatika
  3. Seemned, katsekeskuste temaatika. Sordivõrdluskatsete andmebaas.
  4. Silo temaatika, sh siloseire

12:30-13:00 Lõunasupp
13:00-14:00 EPKK omavahel
14:00-15:00 PMK laborite külastus

Loe Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ülevaadet kohtumisest, mis ilmus EPKK infokirjas: 42. NÄDALA KOKKUVÕTE - 20. oktoobril 2019

EPKK PÕLLUMAJANDUSGRUPP PIDAS NÕU PMK-S

EPKK põllumajanduse grupp kogunes 18. oktoobril nõupidamisele Põllumajandusuuringute Keskuses Sakus. Keskuse juht Pille Koorberg tutvustas asutuse struktuuri ja tegemisi ning kinkis kõigile kohalviibijaile trükisooja kogumiku "Põllumajandusuuringute Keskus ajas ja ruumis". Ehkki keskus sai möödunud aastal alles 20-aastaseks, siis asutuse juured ulatuvad tagasi 100. aasta tagusesse aega, mil riiklik seemnekontroll sai alguse. Tänane PMK ühendab erinevaid laboreid, katsekeskusi ja osakondi, mis tegelevad põllu-majanduskeskkonna seire, maamajanduse analüüsi ja maaelu võrgustikuga.

PMK töötajad andsid põllumeestele oma tegevustest ülevaate. Kvaliteedijuht Heidi Kollo tutvustas laborite teenuseid ja kvaliteedisüsteemi aluseid.

Priit Penu andis ülevaate mullaseire ja uuringute büroost ning julgustas põllumehi kasutama eelmisel aastal valminud muldade kasutussobivuse kaardirakendust. Teostatakse ka riiklikku mullaseiret, erinevate Eesti piirkondade mulla andmeid jälgitakse juba 35 aastat. Priit Penu: "Põllumeestel on kliima seisukohast täita üks väga oluline roll. Põllumeeste käes on maailma kõige suurem süsinikuvaru ehk mullas peituv süsinik. Kasvatatavate kultuuride läbi kasutavad põllumehed seda energiat, mis on viimase 1000 aasta jooksul muldadesse salvestunud."

Õnneks selgus, et Eesti põllumeestel ei ole põhjust kurvastamiseks, kuna PMK-s hiljuti läbi viidud uuringu tulemused näitavad, et 20 aasta jooksul on huumushorisondi tüsedus tõusnud 5 sentimeetrit. Kui huumushorisont läheb suuremaks, siis sinna mahub ka rohkem süsinikku. Ehkki minimeeritud mullaharimine on kasulik, siis Priit Penu pidas oluliseks ka aeg-ajalt sügavkünni tegemist, et süsinikku uuesti altpoolt üles tuua. Arut-elus tõdeti, et väga oluline süsinikuhoidmise seisukohalt on ka taimede juurte poolt seotav süsinik ning piisav mitmekesisus – erinevate kultuuride vaheldumine. EPKK nõukogu esimees Olav Kreen rõhutas, et põllumeestele on väga oluline, et PKI kõiki neid teadmisi aitaks ka avalikkuse ette tuua.

Lisaks tutvustas PMK taimetervise ja mikrobioloogia labori peaspetsialist Piret Van Der Sman levinumaid taimehaiguseid ning nende levimise põhjuseid.

Seemnete ja katsekeskuste temaatikat tutvustas majanduskatsete büroo juhataja Ülle Soorm ning silo analüüsimise meetodeid söötade ja teravilja labori peaspetsialist Ann Akk.

Katseandmete ning siloseire tulemused on samuti leitavad PMK kodulehelt.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4/6, 77501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)