Usaldusväärne partner!

16.04.2019 Infopäev “Kvaliteedi- ja mullaanalüüside andmete kasutamine taimekasvatuses”

date
address
Lääne-Virumaal PMK Jäneda hoone suures saalis

Teisipäev, 16. aprillil 2019 kell 10.00 kuni 13.30 Jänedal Lääne-Virumaal Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) Jäneda hoone suures saalis

Infopäeva teemaks on mullaanalüüside ja taimesaaduste kvaliteedi ja analüüside tulemuste interpreteerimine ning kasutamine põllumajandusotsuste tegemisel.

Oma teadmisi-kogemusi jagavad Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) spetsialistid.

Päeva juhatab Toivo Lauk, PMK Viljandi katsekeskuse juhataja.

Päevakava

09:30-10:00

Tervituskohv

10:00-11:00

Muldade kasutussobivus, väetustarve ja väetamissoovitused:
Priit Penu, mullaseire ja uuringute büroo juhataja

Priit tutvustab kuidas kasutada muldade kasutussobivuse kaardirakendust
https://pmk.agri.ee/muldade-kasutussobivuse-kaardirakendus/

ETTEKANNE (PDF)

11:00-11:30 Muldade mikrobioloogia:
Helena Lasner, taimetervise ja mikrobioloogia laboratooriumi juhataja asetäitja

Helena annab ülevaate PMK taimetervise ja mikrobioloogia laboris teostavatest mulla mikrobioloogilistest analüüsidest ja nende tulemuste tõlgendamisest

ETTEKANNE (PDF)
11:30-12:00 Taimetervis:
Jelena Bukstunovits, taimetervise ja mikrobioloogia laboratooriumi peaspetsialist

Jelena räägib viimaste aastate taimetervise valdkonna huvitavatest leidudest Eestis

ETTEKANNE (PDF, ettekanne lisamisel, üle 2KB)
12:00-12:30 Paus
12:30-13:00 Teravilja kvaliteet ja laborianalüüsid:
Ann Akk, söötade ja teravilja laboratooriumi peaspetsialist

Ann tõstatab küsimuse, kui palju viljakasvataja teab enda kasvatatud vilja kvaliteedi kohta ja mida ta saab enda poolt teha vilja edukaks müügiks!

ETTEKANNE (PDF)
13:00-13:30

Silo analüüsimine ja tulemuste tõlgendamine ning võrdlus PMKs:
Inge Harmipaik, söötade ja teravilja laboratooriumi juhataja asetäitja

ETTEKANNE (PDF)

13:30 Ühine lõunasöök

Osalemiseks palume registreeruda reedeks, 12. aprilliks https://goo.gl/forms/86QLI4M3mDyuCsmt1

Lisainfo: Toivo Lauk, e-post: toivo.lauk@pmk.agri.ee, telefon: 433 4406, 503 2754

Infopäev on osalejatele tasuta. Koolitus toimub “Teadmussiirde pikaajaline programm taimekasvatuse tegevusvaldkonnas” raames, toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

Maaelu arengukava logo
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)