Usaldusväärne partner!

08.07.2021 PMK maheviljelusalaste uuringute tutvustus

date
address
PMK Kuusiku katsekeskuses Kuusikul

Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) uuringuid tutvustab Karli Sepp, PMK põllumajanduskeskkonna seire ja uuringute büroost.

Külalisesinejaks on Liina Talgre, Eesti Maaülikoolist.

linkEelregistreerimine hiljemalt 5. juuliks siit https://forms.gle/64kzgFGoWDCiNbxcA

Algus kell 10.30

Teemad:

  • Uus mahe- ja tavaviljeluse katse viljavahelduste mõjude selgitamiseks
  • Haljasväetiste katse
  • Suvinisu erinevate sortide väetamise katse maheväetistega
  • Katsetes kasutatavate maheväetiste omadused ja nende tõhusus erinevate kultuuride väetamisel
  • Umbrohutõrje maheviljeluses – Liina Talgre, Eesti Maaülikool

Osalemine infopäeval on tasuta.

Päev läheb osalejatel arvesse mahetoetuse kohustusliku koolitusena (6 ak tundi).

Korraldajad: Põllumajandusuuringute Keskus ja Mahepõllumajanduse Koostöökogu

Lisainformatsioon: maheteave@gmail.com

Esitluspäev toimub “Teadmussiirde programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas” raames, toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

MAK logo ja embleem

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)