Usaldusväärne partner!

06.07.2021 Põllupäev Viljandi katsekeskuses

date
address
PMK Viljandi katsekeskuses Matapera külas

Sordi ja seemne tark valik on stabiilse saagi eeldus!

Põllumajandusuuringute Keskuse Viljandi katsekeskuses tutvustatakse 6. juuli põllupäev uusi põllukultuuride sorte. Katsetest räägivad Viljandi katsekeskuse agronoomid: Triin Sellis, Ülle Soorm ja Eve Siro. Külalisesinejaks on Karen Uudeberg, MTÜst Eesti Seemneliit.

linkPõllupäevale registreerimine pikk.ee portaali kaudu

NB! Registreerimiselink on küll suletud, aga kui soovite ikkagi osaleda, palun andke sellest meile teada e-posti aadressil viljandi@pmk.agri.ee 
Ette tänu ja kohtumiseni Mataperas!

Ajakava:

09.45-10.00 Registreerimine, infomaterjalide jagamine
10.00-10.05 Avasõnad
10.05-10.35 "Sortide teekond Eesti põldudele" - Karen Uudeberg, MTÜ Eesti Seemneliit
10.35-11.10 Taliteraviljade erinevate agrotehnoloogiate ja külviaegade võrdluskatse tutvustus ning suviteraviljade haiguste dünaamika katse tutvustus - Triin Sellis
11.15-12.00 Suviteraviljade sordivõrdlus - Ülle Soorm
12.15-12.45 Taliteraviljade sordivõrdlus - Ülle Soorm
12.50-13.20 Herne ja oa sordivõrdlus - Ülle Soorm
13.25-13.55 Talirapside sordivõrdlus - Eve Siro
14.00 Kerge eine


Osalemine infopäeval on tasuta.

Osalemisest anda teada hiljemalt 1. juuliks 2021

Lisainformatsioon: viljandi@pmk.agri.ee, +372 433 4406

Põllumajandusuuringute Keskuse linkkatsekeskuste tegevusest

Esitluspäev toimub “Teadmussiirde programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas” raames, toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

MAK logo ja embleem

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)