Usaldusväärne partner!

05.12.2022 Rahvusvaheline taimetervise päev

date
address
Lille 10, Tartu, Tartu Loodusmaja

Tähistame taimetervise päeva!
#Taimetervisepäev2022

Maaeluministeerium, Põllumajandus- ja Toiduamet ning Põllumajandusuuringute Keskus (PMK) korraldasid taimetervise päeva tähistamise 12. mail 2022 Tartu Loodusmajas kell 15.00-19.00.

Taimetervise päeva tegevustega võis liituda jooksvalt ürituse vältel ja osalejate vahel loositi välja erinevaid auhindu. 

TAIMETERVISE PÄEVA KAVA

Neljapäev, 12. mai 2022 Tartu Loodusmajas

  • Kell 15.00 Rahvusvahelise taimetervise päeva avamine. Sissejuhatus taimetervise valdkonda temaatilise rändnäituse taustal ja lühivideod.
  • Kell 15.30 Päevakava ja orienteerumismängu tutvustamine. Taimetervise teemalise veebiviktoriini ja geopeituse avamine. Võistkondade registreerimine orienteerumismänguks.
  • Kell 16.00-18.00 Orienteerumismäng ja töötoad
    linkOrienteerumismängu juhis
  • Kell 17.30 Suupisted ja jook.
  • Kell 18.00 Praktiline loeng aiapidajale viljapuu-bakterpõletikust, viib läbi Kristine Tiirats.
  • Kell 18.45-19.00 Auhindade väljaloosimine ja päeva lõpetamine.
Laboritöö töötuba

Orienteerumismängu üheks osaks oli ka laboritöö töötoa külastamine. Töötoa juhendajateks olid PMK taimetervise ja mikrobioloogia labori spetsialistid Linda Brandt ja Valentina Kotšetova.

Töötoa külastajatel oli suur huvi kaasavõetud putukkahjurite kollektsioonide vastu. Eriti oli huvi seotud nematoodidega (kartuli-kiduuss - Globodera rostochiensis ja männilaguuss - Bursaphelenchus xylophilus). Meie labori spetsialistid rääkisid, kuidas männilaguuss kasutab puidusiklast perekonnast Monochamus, et "reisida" ühelt puult teisele ja kuidas laboris eraldatakse nematoode mardika kehast.

Loodusmaja mikroskoopide abil demonstreeriti suspensioone nematoodidega. 400-kordse suuredusega sai vaadata kohapeal koos külastajatega valmistatud mikropreparaate. 

Geopeitus ja viktoriin

Taimetervise päeva puhul rajati ka taimetervise teemaline geopeituse aardeseeria. Infot taimetervise aarete ning geopeituse mängu kohta leiab geopeitus.ee või geocaching.com veebilehelt.

Kuni 31. maini 2022. a sai vastata taimetervise veebiviktoriinile SIIT, edaspidi on plaanis seda viktoriini kasutada koolides.

Viited

Maaeluministeeriumi linkpressiteade
Taimetervise päev linkFacebookis
Taimetervise päev linkTartu Loodumaja veebil
Taimetervuse päev linkPTA veebil

Rahvusvaheline taimetervise päev

ÜRO Peaassamblee otsusega kuulutati 12. mai rahvusvaheliseks taimetervise päevaks, et tõsta inimeste teadlikkust taimetervisest. Päeva tähistamise idee tekkis rahvusvahelise taimetervise aasta 2020 raames, et hoida taimetervise kui valdkonna tähtsust pidevalt päevakorral.

Tänavu toimub rahvusvaheline taimetervise päev esimest korda ja selle käigus korraldatakse üritusi üle kogu maailma. Rahvusvahelise taimetervise päeva kujundusmaterjalid.

Taimetervise päeva korraldavad koostöös Maaeluministeerium, Põllumajandus- ja Toiduamet ja Põllumajandusuuringuste Keskus.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)