Usaldusväärne partner!

05.07.2022 Põllupäev Viljandi katsekeskuses

date
address
PMK Viljandi katsekeskuses Matapera külas

Sordi ja seemne tark valik on stabiilse saagi eeldus!

Eestis enamkasvatatavate põllukultuuri sortide viljelusväärtuse võrdlus. Uute sortide tutvustamine, agrotehnika ja taimehaigused.

linkPõllupäevale registreerimine 1. juulini pikk.ee portaali kaudu

Ajakava:

09.45-10.00 Registreerimine, infomaterjalide jagamine
10.00-10.05 Avasõnad
10.05-10.40 Talirapsi sordivõrdluskatsete tutvustus – Eve Siro (PMK)
10.50-11.20 Taliteraviljade sordivõrdlus– Aile Rummel (PMK)
11.25-12.00 Suviteraviljade sordivõrdlus - Aile Rummel (PMK)
12.15-12.45 Herne ja oa sordivõrdlus - Ülle Sroom (PMK)
12.50-13.20 Talinisu agrotehnoloogiate ja külviaegade võrdluskatse tutvustus - Triin Sellis (PMK)
13.25-13.55 Seemneproovide võtmine ja analüüsid - Kristina Soon (PMK seemnekontrolli labor)
14.00 Kerge eine

Kell 9:00 – 17:00 Põldtunnustajate gruppide praktiline õpe järelkontrolli katsetel - juhendajad T. Sellis, A. Univer, K. Kõva, A. Saavaste (PMK/PTA)

Osalemine infopäeval on tasuta.

Lisainformatsioon: viljandi@pmk.agri.ee, +372 433 4406

Põllumajandusuuringute Keskuse linkkatsekeskuste tegevusest

Esitluspäev toimub “Teadmussiirde programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas” raames, toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

MAK logo ja embleem

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)