Konverentsi eesmärgiks on tutvustada põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonna teadmussiirde pikaajalise programmi tegevusi ja tulemeid ning arutleda, missugused ootused, lootused või hirmud on seotud tulevikus loodava suurandmete süsteemiga.

Põllumajanduse digitaliseerimise käigus on esile kerkinud hulgaliselt küsimusi: millised on riigi ja millised erasektori ülesanded põllumajanduse suurandmete süsteemis? Kuidas leida tasakaalupunkt avaliku sektori huvide ja põllumajandustootjate huvide vahel? Kes on põllumajandustootmise käigus tekkivate andmete omanik?

Oodatud on teemast huvitatud osapooled: põllumajandustootjad, teadlased, ametnikud, aga ka tarkvaraarendajad jt.

Konverentsi ettekanded on eesti- ja inglise keeles (sünkroontõlge)

Päeva juhib Krista Kõiv, Põllumajandusuuringute Keskus

Otseülekannet saab jälgida alates kella 10.00

Konverentsi salvestis kahes osas:

Konverentsi ettekanded: https://www.pikk.ee/event/pollumajanduse-suurandmete-konverents/

Konverentsi päevakava

09.30-10.00 Kogunemine, kohv
10.00-10.15 Tervitussõnad – Toomas Kevvai, Maaeluministeerium
10.15-10.30 Tervitussõnad ja sissejuhatus PMK poolt – Andrus Rahnu, Põllumajandusuuringute Keskus
10.30-11.00 Andmete väärtustamine – ehk kuidas andmeid hallata ja kasutada? – Ott Velsberg, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
11.00-11.30 Kohvipaus
11.30-12.00 Euroopa Komisjoni ootused digitaalsele põllumajandusele, rõhuasetusega FaST tööriistal (Farm Sustainability Tool) – Isidro Campos-Rodriguez, Euroopa Komisjon DG AGRI
12.00-12.30 Kuidas kaitsta farmerite õigusi digitaalses põllumajanduses? – Daniel Azevedo, COPA-COGECA
 
12.30-13.00 Digitaalsed tööriistad parema põllumajanduspoliitika teenistuses – Gwendolen DeBoe, OECD
13.00-14.00 Lõuna
14.00-14.30 Tootjate ootustest põllumajanduse suurandmete süsteemile – Andres Oopkaup, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
14.30-15.30 Põllumajanduse suurandmete programmi I etapi tulemite tutvustamine:
 
  • Ülevaade loodavast põllumajanduse suurandmete süsteemist – Urmas Visse, Põllumajandusuuringute Keskus
 
  • Teenuste kirjeldus: kasud, osapoolte rollid, õiguslikud aspektid – Urmas Visse ja Jaanus Põldmaa, Põllumajandusuuringute Keskus ning Andres Lille ja Martin Paukson, Tieto Estonia AS
 
  • Prototüübid kasutaja vaates eAgronoomi näitel – Stenver Jerkku, E-Agronoom OÜ
 
  • Cropio pakutavad lahendused live andmete pealt – Martin Paukson, Tieto Estonia AS
15.30-16.30 Paneeldiskussioon: Missugused on riigi ülesanded ja missugused on erasektori ülesanded põllumajanduse suurandmete süsteemis? Kuidas leida tasakaalupunkt avaliku sektori huvide ja põllumajandustootjate huvide vahel? Kes on põllumajandustootmises tekkivate andmete omanik?

Arutlevad Gwendolen DeBoe (OECD), Alar Astover (Eesti Maaülikool), Andrus Oopkaup (EPKK), Stenver Jerkku (E-Agronoom OÜ) ja Jaanus Põldmaa (Põllumajandusuuringute Keskus).

Arutelu modereerib Toomas Kevvai.

Lisainfo ja aruanded: https://www.pikk.ee/valdkonnad/teadmussiirde-pikaajalised-programmid/pollumajanduse-suurandmete-teadmussiirde-programm/

Programmi interaktiivne aruandekeskkond: https://tietoanalytics.ee/PRIA

Kontakt:

Programmi juht: Urmas Visse, tel. 5623 8768, e-mail urmas.visse[a]pmk.agri.ee

Programmi koordinaator: Maris Kruuse, tel. 5563 0001, e-mail maris.kruuse[a]pmk.agri.ee

Ürituse korraldab Põllumajandusuuringute Keskus koostöös Eesti Maaülikooli, Eesti Taimekasvatuse Instituudi, Tieto Estonia AS ja E-Agronom OÜ-ga.

Konverentsil osalemine on tasuta.

Üritus toimub "Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas" raames, toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

 

Maaelu arengukava logo

 

Vaata konverentsi fotogaleriid: