.

Laboratory of Plant Health and Microbiology

E-mail taimetervis[a]pmk.agri.ee, Phone +372 672 9161

Analysis and activities conducted:

 • Bacterial diseases and phytoplasmas on plant material:
  potato ring-rot and potato brown rot, fire-blight on fruit trees and strawberry leaf spot disease, Xylella fastidiosa etc.
   
 • Plant viruses and viroids on:
  potatoes (PVA, PVY, PVX, PVM, PVS, PLRV, and PSTVd); vegetables (PepMV, TSWV, CMV); fruit trees (PPV); berry trees (BRV, BRRV); ornamental plants (HVX) etc.
   
 • Plant and soil nematodes and nematodes on wood:
  potato cyst nematode, potato tuber nematode, stem and bulb eelworm, strawberry foliar nematode, pine wood nematode etc.
   
 • Insect pests, mites, fungal diseases from plants, plant products, and detection of weed seeds
   
 • Identification and confirmation of plant diseases and pests by molecular biology methods and sequencing
   
 • Microbiological analyses of plant products, feedstuff, compost and soil
   
 • Bacteria, aerobic sporulation bacteria, pathogenic bacteria, yeasts and moulds, Fusarium sp from agricultural products:
  cereal, silage, hay, feedstuff, feedstuff components etc.
   
 • Detection of general toxicity in cereal, cereal products, feedstuffs and feedstuff components
   
 • Preserving and expanding the collection of micro-organisms necessary for applied researc

Price list (only in Estonian)

Taimetervise ja mikrobioloogia laboratooriumi teenustööde hinnakiri

2021. aasta hinnad:

** uued teenused alates 28.10.2021

  Analüüsi nimetus Analüüsi hind  eurodes
  BAKTERIOLOOGILISED ANALÜÜSID  
1 Kartuli-ringmädanik (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) 1 proov 200 mugulat c 80.00
2 Pruun-baktermädanik (Ralstonia solanacearum) 1 proov 200 mugulat c 80.00
3 Viljapuu bakterpõletik (Erwinia amylovora) 73.00
4 Fütoplasmad Candidatus phytoplasma mali (Apple proliferation phytoplasma) ja Candidatus phytoplasma pyri (Pear decline phtytoplasma) PCR-meetodiga  1 proov 109.00
5 Fütoplasmad Candidatus phytoplasma mali (Apple proliferation phytoplasma) ja Candidatus phytoplasma pyri (Pear decline phtytoplasma) PCR meetodiga – seire 50 proovi 542.00
6 Candidatus liberibacter solanacearum - (kartulist, porgandist, sellerist) PCR-meetodiga  1 proov 97.00
7 Candidatus liberibacter solanacearum - (lehekirbulistest koos entomoloogilise analüüsiga) PCR-meetodiga  1 proov 93.00
8 Muu bakterioloogiline analüüs inokuleerimise, IF- või PCR meetoditega ja sekveneerimisega a 92.00
     
  VIROLOOGILISED ANALÜÜSID b  
  ELISA-meetodiga:  
9 Üks kartuliviirus 1 proov 110 mugulat 167.00
10 Samast proovist lisaviirus 1 proov 110 mugulat 105.00
11 Üks kartuliviirus 1 proov 110 mugulat 4 kaupa grupeeritult 110.00
12 Samast proovist lisaviirus 1 proov 110 mugulat 4 kaupa grupeeritult 55.00
13 Samast proovist 6 kartuliviiruse (PVY, PVA, PVX, PVM, PVS, PLRV) määramine, 1 proov 110 mugulat 4 kaupa grupeeritult 384.00
14 Üks taimeviirus seire kuni 77 proovi 204.00
     
  Reaalaja-RT-PCR-meetodiga:  
18 Üks taimeviirus 1 proov 79.00
19 Samast proovist lisaviirus 1 proov 46.00
** Taimeviirus kuni 10 proovi - baashind 46.00
** Taimeviirus kuni 10 proovi 1 viirus 68.00
** Taimeviirus kuni 20 proovi - baashind 88.00
** Taimeviirus kuni 20 proovi - 1 viirus 108.00
20 Üks taimeviirus seire 50 proovi 338.00
21 Samast proovist lisaviirus seire 50 proovi 118.00
22 Üks kartuliviirus otse mugulast 1 proov 100 mugulat 10 kaupa grupeeritult 102.00
23 Samast proovist lisaviirus 1 proov 100 mugulat 10 kaupa grupeeritult 51.00
24 Pepiino mosaiik viirus (Pepino Mosaic virus PepMV) tomatiseemnetest 1 proov 112.00
     
  PCR/RT-PCR meetodiga:  
25 Pospiviroid 1 proov (va CLVd)  126.00
26 Üks taimeviirus 1 proov 91.00
27 Samast proovist lisaviirus 1 proov 58.00
28 Üks taimeviirus kuni 10 proovi 162.00
29 Samast proovist lisaviirus 10 proovi 95.00
30 Üks taimeviirus kuni 20 proovi 282.00
31 Samast proovist lisaviirus 20 proovi 151.00
32 Üks taimeviirus kuni 50 proovi 511.00
33 Samast proovist lisaviirus 50 proovi 284.00
34 Taimeviirused multiplex meetodiga: CMV, INSV, TSWV, AMV ja HVX - 1 proov 95.00
35 Taimeviirused multiplex meetodiga: CMV, INSV, TSWV, AMV ja HVX - 10 proovi 190.00
     
  ENTOMOLOOGILISED ANALÜÜSID  
36 Entomoloogiline analüüs (1 proov = putukate määramine) 73.00
37 Entomoloogiline analüüs (tavakahjurid) 50.00
38 Liimpüünised (1 püünis = ühte liiki putukad) 85.00
39 Liimpüünised (1 püünis = mitme eri liiki putukate määramine ühest proovist) 111.00
40 PCR analüüs putukate määramiseks sekveneerimisega 105.00
     
  NEMATOLOOGILISED ANALÜÜSID  
41 Tsüstnematoodid taimsest materjalist, sh kartuli-kiduuss kartulimugulatest ja mullast (Globodera pallida, Globodera rostochiensis) (1 proov 250 ml/300 g)  40.00
42 Kartuli-kiduuss kartulimugulatest ja mullast (Globodera pallida, Globodera rostochiensis) (1 mullaproov 400 ml) 47.00
43 Kartuli-kiduuss turbast (Globodera pallida, Globodera rostochiensis) (1 proov kuni 500 ml) 54.00
44 Kartuli-kiduussi liik PCR meetodiga (Globodera pallida, Globodera rostochiensis) 48.00
45 Vabalt elavad nematoodid taimsetest kudedest, lehtedest, pungadest, juurtest, vartest, mullast ja turbast (männi laguuss, ingerjad, närbussid jne) 60.00
46 Meloidogyne fallax ja Meloidogyne chitwoodi kartulimugulatest (1 proov 200 mugulat) 105.00
47 Männi-laguussi puidusiku kehast (sh. puidusiku liigi määramine). Entomoloogiline + nematoloogiline analüüs 72.00
48 PCR analüüs vabalt elavate nematoodide määramiseks sekveneerimisega  91.00
     
  MÜKOLOOGILISED ANALÜÜSID  
49 India lendnõgi (Tilletia indica) 50.00
50 Kartulivähk mullast (Synchytrium endobioticum) 92.00
51 Tamme äkksurm (Phytophthora ramorum) 83.00
52 Phytophthora kernoviae 76.00
53 Phytophthora fragariae PCR ja biomeetodiga  1 proov 82.00
54 Gibberella circinata ehk Fusarium circinatum  103.00
55 Mycosphaerella pini / Mycosphaerella dearnessii   67.00
56 Muu mükoloogiline analüüs biomeetodil ja/või mikroskopeerimismeetodil  105.00
57 PCR analüüs seente määramiseks sekveneerimisega  105.00
59 Umbrohtude määramine 36.00
60 Taimehaiguste ja -kahjurite esmane määramine 45.00
     
  MIKROBIOLOOGILISED ANALÜÜSID   
61 Võihappebakterid e. klostriidispoorid 15.00
62 Denitrifitseerijad bakterid Hiltay söötmel 16.00
63 Hallitus- ja pärmseened (arvukus) 14.00
64 Bakterite üldarv  10.60
65 Aeroobsed eosbakterid (Bacillus spp. spoorid) 14.00
66 Fusarium spp Nash ja Snyderi söötmel 17.00
67 Aktinomütseedid tärklis-ammooniumi agaril 21.00
68 Azotobacter Ashby söötmel 21.00
69 Sulfaate redutseerivad bakterid Starkey söötmel 17.00
70 Piimhappebakterid e. laktobatsillid 12.70
71 Nitrifitseerijad bakterid veeagaril 23.40
72 Tselluloosilagundajad bakterid Hutchinsoni söötmel 20.20
73 Enterobakterid (Enterobacteriaceae) 13.40
74 Kolilaadsed bakterid 12.30
75 Escherichia coli 13.00
76 Salmonella spp 17.30
77 Listeria monocytogenes 22.60
78 Clostridium perfringens 18.00
79 Toksilisuse määramine Bacillus stearothermophilus'e suhtes 17.00
80 Üldtoksilisus (infusooridel) 22.90
81 Võõrised, kivid ja osiste maksimaalne suurus settest, kompostist ja pinnasest 43.00
82 Muud ühekordsed teenused vastavalt kalkulatsioonile  
** Põllukultuuride sortide tuvastamine molekulaarsete markerite abil (2 markerit)d 255.00
** Põllukultuuride sortide tuvastamine molekulaarsete markerite abil (5 markerit)d 466.00
** Põllukultuuride sortide tuvastamine molekulaarsete markerite abil (10 markerit)d 833.00
** Proovide käitlemine (edastamiseks teise laborisse analüüsimisele kliendi palvel) 17.00
     
  Tehnilise kultuuri väljastamine    
83 Tehniline kultuur vedelsöötmel eurot/liitri kohta (veinipärm, mügarbakteri preparaat jt) 37.00
84 Tehniline kultuur tahkel söötmel eurot/tükk (hallitusseened, pärmid, bakterid) 19.00
85 Austerservik- Pleurotus ostreatus- seenekultuur teradel eurot/tükk 22.00
86 Paberkandjal katseprotokolli väljastamine 3.50
     
  LISAa  
  Muu bakterioloogiline analüüs inokuleerimise, IF- või PCR meetoditega ja sekveneerimisega:  sh. Xylella fastidiosa, Pseudomonas syringae pv. actinidaePseudomonas syringae pv. aesculi  
     
  LISAb  
  Taimeviirused Reaalaja-RT-PCR-meetodiga: Tobacco Rattle virus (TRV), Potato Mop-Top virus (PMTV), kartuli viirused  (PVY, PVA, PVM, PVX, PVS, PLRV), Pepino Mosaic Virus (PepMV), viroidid (Potato spindle tuber viroid (PSTVd), Columnea latent viroid (CLVd)  
  Taimeviirus ELISA-meetodiga: Pepino Mosaic Virus (PepMV), Plum Pox Virus (PPV), Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV), Impatiens Necrotic Spot Virus (INSV), Cucumber Mosaic Virus (CMV), Alfaalfa Mosaic Virus (AMV),  Potato Mop Top Virus (PMTV), Hosta Virus X (HVX), kartuliviirused (A, S, M, X, Y,  PLRV)  
  Taimeviirused PCR/RT-PCR meetodiga: Cucumber Mosaic virus (CMV), Impatiens Necrotic Spot virus (INSV), Tomato Spotted Wilt virus (TSWV), Alfalfa Mosaic virus (AMV), Hosta virus X (HVX), Black Currant Reversion virus (BRV), Plum Pox Virus (PPV), Pepino Mosaic Virus (PepMV), Tomato Leaf Curl New Delhi Virus (ToLCNDV), Blueberry red ringspot virus (BRRV), viroidid (Potato spindle tuber viroid (PSTVd), Columnea latent viroid (CLVd), Chrisanthemum stunt viroid (CSVd) jne  
  Taimeviirused RT-PCR multiplex meetodiga: CMV, INSV, TSWV, AMV ja HVX  
     
  LISAc  
  Samast kartulimugulaproovist on võimalik määrata kartuli-ringmädanikku, pruun-baktermädanikku, kvaliteediviiruseid  
     
  LISAd  
  Põllukultuuride sortide tuvastamisel saavutada kokkulepe laboriga enne tellimuse esitamist, et kindlaks teha, kas labor saab soovitud sorte määrata ja mitme markeriga analüüsi teha.  
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
Address: Teaduse str. 4, 75501 Saku, Harju county, ESTONIA