.

Laboratory of Agrochemistry

Phone +372 672 9126

Analysis conducted:

 • Soil analysis:
  P, K, Ca, Mg, Cu, Mn, Zn (Mehlich III extraction), pH, N, B, S, organic carbon, texture (hand method)
  As, Cd, Hg, Pb, Cr, Ni, Cu, Zn (total concentrations)
   
 • Growing substrates:
  volumetric weight, total concentration of salts: pH, NO3-N, P, K, Ca, Mg, Fe, B, Cu, Mn
   
 • Mineral- and lime fertilizers:
  N, P, K, Ca, Mg, B, Zn, Mn, Fe, S, chloride, pH, biuret, granulation, humidity, neutralizing value, reactivity, heavy metals (As, Cd, Hg, Pb, Cr, Ni, Cu)
   
 • Organic fertilizers and peat:
  N, soluble N, P, K, Ca, Mg, Cu, Zn, Mn, B, pH, dry matter, organic matter/ash, water holding capacity, degree of decomposition, pH, electrical conductivity, heavy metals (As, Cd, Hg, Pb, Cr, Ni)
   
 • Products, feedstuffs, plants:
  Ca, K, Mg, Na, P, S, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Se, Zn, Sn, As, Cd, Hg, Pb, Cr, Ni

International reference laboratory: Determination of heavy metals in feedstuffs

Price list (only in Estonian)

Agrokeemia laboratooriumi teenustööde hinnakiri

 2021. aasta hinnad:

  Analüüsi nimetus Analüüsi hind  eurodes
  MULLA ANALÜÜSID  
  Üksikanalüüsid  
1 pH  6.50
2 Orgaaniline süsinik - Corg  11.50
3 Lämmastik - N (Kjeldahli meetod) 22.00
4 Väävel - SO4-S 9.00
5 Boor - B 9.50
6 Lõimis (lihtmeetod) 5.00
7 P, K, Ca, Mg, Cu, Zn või Mn üksikelemendina (ICP-OES) 7.00
8 Lämmastik - N (Elemental Analyser-EA) 30.00
9 Orgaaniline süsinik - Corg (EA) 35.00
10 Lämmastik - N + orgaaniline süsinik - Corg (EA) 35.00
  Koondanalüüsid  
11 Lühianalüüs (pH, P, K) 10.00
12 Põhianalüüs (pH, P, K, Ca, Mg) 15.00
13 Täisanalüüs (pH, P, K, Ca, Mg, Cu, B, Mn) 27.00
  Kasvusubstraadi analüüsid  
14 Lühianalüüs (mahumass, soolade üldsisaldus, pH, NO3-N, P, K, Ca, Mg)  36.00
15 Täisanalüüs (mahumass, soolade üldsisaldus, pH, NO3-N, P, K, Ca, Mg, Fe, B, Cu, Mn) 43.00
     
  MINERAAL- JA LUBIVÄETISE ANALÜÜSID  
16 Proovi ettevalmistamine (jahvatamine) 5.00
17 pH määramine 6.50
18 Granulomeetria (sõeltest) 8.00
19 Ammooniumlämmastik (otsedestillatsioon) 22.50
20 Ammoonium- ja nitraatlämmastik (Devarda järgi) 28.00
21 Lämmastik - N karbamiidis 28.00
22 Amiidlämmastik kompleksväetistes (spektrofotomeetria) 22.00
23 Amiidlämmastik kompleksväetistes (gravimeetria) 45.50
24 Biureet karbamiidist 35.50
25 Fosfor - P (ekstraheerimine mineraalhappes, vees või ammooniumtsitraadis ja gravimeetriline määramine (referentsmeetod) 36.00
26 Kaalium - K (tetrafenüülboraadiga (referentsmeetod) 46.00
27 Ühe elemendi sisaldus ICP-OES-iga (koos eeltöötlusega): Ca, K, Mg, P, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn 40.00
28 Iga täiendav element meetodi piires 7.00
29 Veeslahustuvad elemendid (Ca, K, Mg, P, S, B, Cu, Fe, Mn, Zn) 20.00
30 Kloriidid  47.50
31 Lubiväetiste neutraliseerimisvõime 25.50
32 Lubiväetiste neutraliseerimisvõime ja reaktiivsus 46.00
33 Niiskus / kuivaine 12.50
34 Lämmastik - N (EA) 30.00
35 Erikaal * 5.00
     
  ORGAANILISE VÄETISE, SÕNNIKU JA TURBA ANALÜÜSID  
36 Proovi ettevalmistamine (kuivatamine ja jahvatamine) 8.00
37 Niiskus / kuivaine 12.50
38 Orgaaniline aine / tuhk 18.00
39 Lämmastik (N) 22.00
40 Nitraatlämmastik (NO3-N)  10.00
41 Ammooniumlämmastik (NH4-N) 10.00
42 Elemendid (Ca, K, Mg, P, B, Cu, Mn) esimene element 20.00
43 iga järgnev element meetodi piires 7.00
44 pH määramine 6.50
45 Turba elektrijuhtivus 10.00
46 Turba veeimamisvõime (kiirmeetod) 13.50
47 Turba mahumass 5.00
48 Turba lagunemisaste (von Posti järgi) 5.00
     
  Koondanalüüsid  
49 Põhianalüüs (N, NO3-N, NH4-N, P, K, kuivaine) 86.00
50 Täisanalüüs (N, NO3-N, NH4-N, P, K, Ca, Mg, Cu, B, Mn, kuivaine) 107.50
51 Tihedus * 5.00
     
  ELEMENTIDE SISALDUSE MÄÄRAMINE (toiduainetes, söötades,
taimses materjalis, mullas, turbas, väetistes)
 
52 Proovide eeltöötlus elementide sisalduse määramiseks
(lisandub analüüs ICP-OES või ICP-MS seadmega)
36.00
53 Elemendi sisalduse analüüs ICP-OES seadmega (Ca, K, Mg, Na, NaCl (arvutuslikult Na kaudu), P, S, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Sn, Al, V) 7.00
54 Elemendi sisalduse analüüs ICP-MS seadmega (As, Cd, Hg, Pb, Cr, Ni, Se) 15.00
     
  ELEMENTIDE SISALDUSE MÄÄRAMINE vees  
55 Ühe elemendi sisaldus ICP-OES-iga: Ca, K, Mg, Na, P, S, B, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Sn, Zn 20.00
56 Iga täiendav element meetodi piires 7.00
     
  MUUD ANALÜÜSID  
57 Dreenivee koondanalüüs Ca, K, P, NO3, NH4, S 46.00
58 Kogulämmastik vees  22.00
59 Paberkandjal katseprotokolli väljastamine 3.50

* uus teenus alates 2021. aastast 

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
Address: Teaduse str. 4, 75501 Saku, Harju county, ESTONIA