Põllumajanduse suurandmete temaatikat tutvustav infopäev konsulentidele

Konsulentide infopäev toimub 25. juulil 2019 Tartus, Eesti Maaülikooli Mahekeskuses (Eerika tee 2, Õssu küla, Tartumaa).

Infopäeva eesmärgiks on tutvustada konsulentidele põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonna teadmussiirde pikaajalise programmi tegevusi ja tulemeid ning arutleda, missugused ootused, lootused või hirmud on seotud tulevikus loodava suurandmete süsteemiga.

Lisaks tutvustatakse rahvusvahelist projekti Euroopa Liidu otse- ja maaelu arengu toetuste ühtse administreerimise ja kontrolli süsteemi uute e-lahenduste arendamiseks (NIVA).

Päevakava

10.45 – 11.00 Kogunemine, registreerimine, tervituskohv

11.00 – 12.30 Põllumajanduse suurandmete projekt. Mis see on ja kuidas see on kasulik põllumajandustootjale? Mis teenused on võimalikud? Näited andmete kasutamisest. Plaanid seoses ePõlluraamatuga – Urmas Visse (Põllumajandusuuringute Keskus)

12.30 – 13.00 Lõuna

13.00 – 13.30 Prototüübid kasutaja vaates eAgronomi näitel – Stenver Jerkku (E-Agronom OÜ)

13.30 – 14.00 NIVA projekti tutvustus – Kadri Pärnpuu (PRIA)

14.00 – 14.30 Digitaliseerimisest Piimaklastris – Hardi Tamm (MTÜ Piimaklaster)

14.30 – 14.45 Kokkuvõttev arutelu

Palume end kindlasti aegsasti kirja panna!

Registreerimine: https://docs.google.com/forms/suurandmed

Infopäeva korraldab Põllumajandusuuringute Keskus koostöös Eesti Maaülikooli, Eesti Taimekasvatuse Instituudi, Tieto Estonia AS ja E-Agronom OÜ-ga.

Osalemine on tasuta. Infopäev toimub „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas“ raames, toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

Kontakt:

Programmi juht: Urmas Visse, tel. 5623 8768, e-mail urmas.visse@pmk.agri.ee

Programmi koordinaator: Maris Kruuse, tel. 5563 0001, e-mail maris.kruuse@pmk.agri.ee

Lisainfo ja aruanded: http://pmk.agri.ee/teadmussiirde-pikaajaline-programm-pollumajanduse-suurandmete-tegevusvaldkonnas/

Programmi interaktiivne aruandekeskkond: https://tietoanalytics.ee/PRIA