e-arvete esitamisest

Alates 1. juulist saab Põllumajandusuuringute Keskusele esitada vaid e-arveid

E-postiga arveid enam vastu ei võeta.

Põhjalik info Rahandusministeeriumi veebil: https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigihaldus/e-arved

Raamatupidamise seaduse § 71 kohaselt on e-arve operaatoriks masintöödeldava algdokumendi käitlemise teenuse pakkuja, kelle kohta on tehtud märge tellija andmetes juriidiliste isikute kohta peetavas riiklikus registris.

E-arve saatmise võimalused on:

1) kui töövõtja on e-arvete operaatori klient, tuleb e-arve edastada oma e-arvete operaatorile, kelle kaudu see jõuab tellijani;

2) e-arvet on võimalik saata tasuta tellijale, kasutades e-arveldaja infosüsteemi (http://www.rik.ee/et/e-arveldaja). Selleks on vaja avada e-arveldaja infosüsteemis kasutaja konto ja sisestada konkreetne tellijale suunatud arve sellesse infosüsteemi tellija e-arvete operaatorile edastamiseks;

3) kuni viis (5) e-arvet kuus võib saata tasuta ka arved.ee infosüsteemi kaudu (https://www.arved.ee). Selleks on vaja avada arved.ee infosüsteemis kasutaja konto ja sisestada konkreetne tellijale suunatud arve sellesse infosüsteemi tellija e-arvete operaatorile edastamiseks.

Põllumajandusuuringute Keskuse E-arve operaatori number  (channelID) on Fitek Premium ja e-arve aadress (channeladdress) on 70000042.

Arvete õigeaegses tasumine palume kindlasti märkida arvele Põllumajandusuuringute Keskuse kontaktisiku nimi ja maksetähtajaks vähemalt 14-kalendripäeva.

Ette tänud ja head arveldamist!