Hinnakiri

Majanduskatsed (1 sort, ühel aastal, ühes katsepunktis (Taotluse vormid.doc)):
 • heintaimed muruks:
115.00 EUR
 • kaer, vahekultuur:
157.00 EUR
 • tritikale, rukis, hiline kartul:
199.00 EUR
 • muud kultuurid:
231.00 EUR
 • EÜP katsed, üks sort, ühel katseperioodil, ühes katsekohas, suviviljad:
157.00 EUR
 • EÜP katsed, üks sort, ühel katseperioodil, ühes katsekohas, taliviljad ja hernes:
168.00 EUR
 • Ametliku sordikirjelduse koopia väljastamine:
84.00 EUR
Jätkukatsed (1 sort, ühel aastal, ühes katsepunktis (Taotluse vorm.doc)):
 • teraviljad (v.a. talirukis, talitritikale ja kaer):
277.00 EUR
 • talirukis, talitritikale:
239.00 EUR
 • kaer:
188.00 EUR
 • heintaimed, raps, kartul, mais:
277.00 EUR

Seemnekontrolli laboratooriumi teenustööde hinnakiri lihtanalüüsidele