Viljandi katsekeskus

Viljandi katsekeskus

Viljandi katsekeskus paikneb Viljandi maakonnas, Matapera külas endiste “Kamara”, “Tibari” ja “Varesi” talude maadel. Katsekeskus asub ca 6 km. kaugusel Viljandi linnast, Viljandi – Heimtali mnt. ääres, Raudna jõe lähistel.

 

Katsekeskus asutati 5. jaanuaril 1946. aastal. Tema ülesandeks oli ühtlaste kasvutingimuste juures katsetada erinevaid sorte, võrrelda nende saagikust ja omadusi ning sel teel teha kindlaks meie tingimustesse sobivad sordid. 1946. aastal tehti katseid vaid 32 sordiga, 1959. aastal aga juba 102 sordiga. Aja jooksul on katsete ja sortide hulk suurenenud. Praegu on Viljandi katsekeskuses majanduskatsete ja sordikontrolli osakond, milledes tehakse katseid sadade sortidega.

 

Maaressurss: katsekeskuse suuruseks on olnud ca 187 hektarit, millest põldu oli 71 hektarit. Praegu on maad kokku 98,1 ha, millest 93,0 ha on põllumaad. Maa kuulub riigile.

 

Tehniline baas: Viljandi katsekeskusel on 2 katsekülvikut Wintersteiger, 3 katsekombaini firmadelt Hege ja Wintersteiger, 5 traktorit põldkatsete läbiviimiseks, kuivati katselappidelt kogutud saagi kuivatamiseks, katsesorteer jne. Tehnika hoidmiseks ja remondi läbiviimiseks on töökoda, milles asub spetsiaalselt rajatud puhtimisruum, kuhu on väikeste seemnekoguste puhtimiseks paigaldatud puhtimisaparaat Hege.


Võru katsejaam

Võru katsejaam asub Võru maakonnas, Võru – Põlva maantee 6. kilomeetril Väimelas.

 

1947. a. sügisel toodi Väimelasse üle Antsla tehnikumi õppemajandi baasil töötanud lina sordivõrdluskatsepunkt. Esimesed katsed rajati Väimelas 1948. a. kevadel. Lisaks linale võeti katsetusse ka oder. Seoses Põlva sordikatsepunkti likvideerimisega 1958. a. toodi Väimelasse üle ka seal katsetatud kultuurid (teraviljad, kartul, hernes). Alates 2012. aasta sügisest lisandusid Võru katsejaamas katsetatavatele kultuuridele ka õlikultuurid.

 

Maaressurss: Võru katsejaama kasutuses on kokku 54,1 ha riigimaad, millest haritav on 47 ha.

 

Tehniline baas: Võru katsejaamal on 2 MTZ ja 2 T-25 tüüpi traktorit, katsekülvik Wintersteiger, katsekombainid Sampo ja Wintersteiger ja muu põllutehnika katsete läbiviimiseks. Katsejaamal on ka kuivati saagi kuivatamiseks ja seemnesorteer.


Kuusiku katsekeskus

Kuusiku katsekeskus asub Rapla maakonnas, Rapla-Märjamaa mnt. ääres Kuusikul.
 
1924.a asutati Kuusiku riigimõisa maadel  Riigi Põllutöö Katsejaam mille kasutuses  oli 225 hektarit maad.Katsejaam hakkas tegelema taimekasvatuslike katsetega. Esimesed katsed olid teravilja sordivõrdluskatse ja niitude väetiskatse mineraalväetistega. 1930 aastast hakati tegema koostöös Riigi Seemnekontrolljaamaga müüdavate teraviljaseemnete kontrollkülve sordipuhtuse kontrollimiseks. Praegu vanimad Kuusikul rajatud katsed on aastatest 1960 ja 1964.
 
Maaressurss: Kuusiku katsekeskuse kasutuses on kokku 226 hektarit maad, millest haritavat maad on 224 hektarit. Maa kuulub riigile.
 
Tehniline baas: Kuusiku katsekeskusel on katskülvik Hege 80, katskombain Sampo 2010, 6 traktorit ja põllutehnika katsete läbiviimiseks ning katsekuivati ja sorteer.