Viljandi katsekeskus

Viljandi katsekeskus paikneb Viljandi maakonnas, Matapera külas endiste “Kamara”, “Tibari” ja “Varesi” talude maadel. Katsekeskus asub ca 6 km. kaugusel Viljandi linnast, Viljandi – Heimtali mnt. ääres, Raudna jõe lähistel.

 

Katsekeskus asutati 5. jaanuaril 1946. aastal. Tema ülesandeks oli ühtlaste kasvutingimuste juures katsetada erinevaid sorte, võrrelda nende saagikust ja omadusi ning sel teel teha kindlaks meie tingimustesse sobivad sordid. 1946. aastal tehti katseid vaid 32 sordiga, 1959. aastal aga juba 102 sordiga. Aja jooksul on katsete ja sortide hulk suurenenud. Praegu on Viljandi katsekeskuses majanduskatsete ja sordikontrolli osakond, milledes tehakse katseid sadade sortidega.

 

Maaressurss: katsekeskuse suuruseks on olnud ca 187 hektarit, millest põldu oli 71 hektarit. Praegu on maad kokku 98,1 ha, millest 93,0 ha on põllumaad. Maa kuulub riigile.

Tehniline baas: Viljandi katsekeskusel on 2 katsekülvikut Wintersteiger, 3 katsekombaini firmadelt Hege ja Wintersteiger, 5 traktorit põldkatsete läbiviimiseks, kuivati katselappidelt kogutud saagi kuivatamiseks, katsesorteer jne. Tehnika hoidmiseks ja remondi läbiviimiseks on töökoda, milles asub spetsiaalselt rajatud puhtimisruum, kuhu on väikeste seemnekoguste puhtimiseks paigaldatud puhtimisaparaat Hege.