Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas

Aruanded

„Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas“ (hankeleping nr 194144) I vahearuanne

„Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas“ (hankeleping nr 194144) II vahearuanne

„Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas“ (hankeleping nr 194144) III vahearuanne

Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas

Programmi eesmärgiks on andmete efektiivse kasutamise abil luua majanduslikku lisandväärtust põllumajandustootmises, toetada täppispõllumajanduse arengut ja keskkonnahoidlikku põllumajandust.

Programmi I etapp kestab 1 aasta, mille vältel viiakse läbi teostatavusuuring põllumajanduse suurandmete kasutamise tegevusvaldkonnas. I etapi ühisteks täitjateks on Põllumajandusuuringute Keskus, Eesti Maaülikool, Eesti Taimekasvatuse Instituut, Tieto Estonia AS ja E-Agronom OÜ. Hankeleping sõlmiti 10. septembril 2018.

Teostatavusuuringu eesmärgiks on välja selgitada, milline peaks olema elektroonilise põllumajanduse suurandmete süsteemi lahendus.

Uuring hõlmab vähemalt olukorra kirjeldust, põllumajanduse suurandmete süsteemi kontseptsiooni kirjeldust ja elektroonilise põlluraamatu standardiseeritud formaadi kirjeldust. Uuringu raames analüüsitakse ligi 40 teemakohast Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Eesti Maaülikooli andmekogu.

Teostatavusuuring koostatakse andmete loomise, haldamise ja kasutamisega seotud osapooli kaasates. Teostatavusuuringu tulemusi tutvustatakse põllumajandustootjatele erinevate esitlus- või teavitustegevuste kaudu.

Huvitatud osapoolte kaasamiseks ning neile tulemuste tutvustamiseks korraldatakse:

kolm infopäeva, sh vähemalt üks infopäev konsulentidele programmi tegevuste ja ootuste tutvustamiseks;
üks konverents;
programmi tegevuste kohta tehakse ettekanne konsulentidele suunatud infopäeval või konverentsil.

Kontakt:

Programmi juht: Urmas Visse, tel. 5623 8768, e-mail urmas.visse@pmk.agri.ee

Programmi koordinaator: Maris Kruuse, tel. 5563 0001, e-mail maris.kruuse@pmk.agri.ee

Programmi Nõukogu koosseis (kinnitatud 17.09.2018):

Maaeluministeeriumi esindaja – Toomas Kevvai

Maaeluministeeriumi esindaja – Katrin Rannik

Põllumajandusorganisatsiooni esindaja – Roomet Sõrmus (Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda)

Põllumajandusorganisatsiooni esindaja – Jaak Läänemets (Põllumeeste ühistu KEVILI)

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja – Janek Rozov

Keskkonnaministeeriumi esindaja – Karin Kroon

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindaja – Jüri Jõema

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti esindaja – Ahti Bleive

Statistikaameti esindaja – Andres Kukke

Maaelu Edendamise Sihtasutuse esindaja – Leho Verk

Valdkondlik ekspert – Andres Oopkaup

Valdkondlik ekspert – Märt Riisberg

Valdkondlik ekspert – Ahto Vili

Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas läbiviimist toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.