PMK silopäev 21.05.2018

KVALITEETNE SILO JA SELLE TOOTMINE

INFOPÄEV, 21.05.2018

Saimre Agro Grupp OÜ, Paistu-Sultsi maantee ääres, Viljandimaa

 

Põllumajandusuuringute Keskus (PMK) korraldab koostöös Eesti Taimekasvatuse Instituudiga (ETKI) taimekasvatuses pikaajalise programmi raames 21. mail 2018. aastal Viljandimaal infopäeva “Kvaliteetne silo ja selle tootmine”

ESIALGNE PÄEVAKAVA (17.04.2018)

Toimumisaeg Ettekande sisu Esineja
09.30-10.00 Registreerimine, tervituskohv
10.00-10.20 Saimre Agro Grupp OÜ tutvustus Matis Kajaste

Saimre Agro Grupp OÜ

10.20-12.00 Kuidas mõjutab ilmastik, rohu liigiline koosseis ja koristustehnoloogia rohumassi toiteväärtust?

Mida rohumassi analüüsitulemused näitavad?

Uno Tamm

Eesti Taimekasvatuse Instituut, agrotehnoloogia osakond

12.00-12.30 Kuidas põllult rohumassist proovi võtta?

Saimre Agro Grupp OÜ söödatootmistehnika näitamine

12.30-13.45 Mida jälgida siloproovi võtmisel, pakendamisel ja laborisse saatmisel?

Millised on tähtsamad silo kvaliteedinäitajad?

Kuidas silo analüüsitulemusi tõlgendada ja kasutada?

Ann Akk

Põllumajandusuuringute Keskus, söötade ja teravilja labor

Uno Tamm

Eesti Taimekasvatuse Instituut, agrotehnoloogia osakond

13.45-14.00 Siloproovivõtmise vahendite ja -kindlustuslisandite tutvustus Kristen Laaneväli

Tootegrupi esindaja, Scandagra OÜ

14.00-14.30 Lõuna ja diskussioon

 

Vajalik eelregistreerimine! Lisainfo koolituspäeva kohta:

Toivo Lauk

PMK Viljandi katsekeskus

Tel: 50 32 754

www.pmk.agri.ee

toivo.lauk@pmk.agri.ee

 

Taimekasvatuse pikaajalise programmi (PIP) eesmärk on konkurentsivõimelise ja keskkonda säästva taimekasvatuse, sealhulgas seemnekasvatuse, edendamine. Lisainfo: http://taim.etki.ee/


Siloseire 2018

Siloseire 2017

Siloseire 2016

Siloseire 2015 ja varasem

 


 

Teostatavad analüüsid

 

 • teraviljast ja teraviljatoodetest
   • kvaliteedinäitajad varumisel: organoleptiline hinnang, niiskus, proteiin, langemisarv, nisu ja nisujahu märja kleepvalgu sisaldus ja kvaliteet, mahukaal;
   • kvaliteedinäitajad sekkumisostul: niiskus, proteiin, langemisarv, mahukaal, prügi- ja tera- lisand, aidakahjuritega nakatatus
   • täiendavad kvaliteedianalüüsid: tuhasus, happesus, jahu pH, nisu ja nisujahu setteväärtus, tärklis, 1000 tera mass, jahu askorbiinhappe sisaldus, sõelanalüüs, aidakahjuritega nakatatus ja saastatus, tera- ja prügilisand, magneetilised metallilisandid, happesus;
   • küpsetusomaduste näitajad: viskograafiline ja farinograafiline analüüs, küpsetuskatsed.
 • õlitaimede seemnetest ja õlist
  niiskus, õlisisaldus, proteiin,  klorofüll, lenduvate rasvahapete sisaldus, s.h. eruukahape, üldglükosinolaadid, vabade rasvhapete sisaldus (FFA), joodarv, prügisus, joodarv,  happearv, peroksiidarv;
 • söötadest, söödalisanditest  ja taimsest materjalist
  kuivaine/niiskus, toorproteiin/üld N, tuhk, toor- ja kogurasv, happekiud, neutraalkiud, toorkiud, ligniin, tärklis, suhkur, happearv, C, N, S, H, aminohapped, energeetiline väärtus;
 • silo ja konserveeritud teraviljast
  kuivaine, proteiin, happekiud, neutraalkiud, tuhk. P. Ca, K, Mg, metaboliseeriv energia, seeduvus, pH, piimhape, äädikhape, amm.lämmastik ja lahustuv lämmastik kogulämmastikust, söömusindeks, suhkur, peensooles imenduvad aminohapped, mao valgutase, hinnang silo säilivusele, maksimaalne silo ööpäevane söödav kogus;
 • energiataimedest ja biomassist
  tselluloosi, hemitselluloos, ligniini, tuha, C, H, N, S sisaldus ja põlemissoojus;
   • elementanalüüs

mulla orgaanilise süsiniku määramine, erinevate proovide C, H, N, O, S määramine

 

Analüüsimeetodite valik

Proovide analüüsimisel eelistatakse akrediteeritud meetodeid. Kui ühte analüüsi on laboril võimalik läbi viia mitme laboris juurutatud meetodiga ja klient pole määratlenud kasutatavat meetodit, siis tehakse taimse materjali laboris alljärgnev valik:

1

Niiskuse sisalduse määramine Tellija soovil Teravili ja teraviljasaadused ICC 110/1:1976
Kokkuost Teravili ja teraviljasaadused EN ISO 712:2009

(EVS-EN ISO 712:2010)

Esimene valik

Teravili ja teravilja saadused. Söödad

PMK/TML 1: 2005

Söödad

EÜ 152/2009 III Lisa A

Kaunviljad

EVS-ISO 24557:2013

(ISO 24557:2009)

Õlikultuurid ISO 665:2000
Tahked biokütused
2 Märja kleepvalgu sisaldus ja kvaliteet Sisaldus ja kvaliteet Nisu, täisterajahu ja nisujahu

ICC 155:1994

Sisaldus

Nisu ja nisujahu
3 Toorkiu sisalduse määramine Esimene valik Söödad

Feedstuff

EÜ 152/2009 III Lisa I
Tellija soovil Söödad

Feedstuff

Tecator ASN 3428

(AN 304)

Tellija soovil Söödad

Feedstuff

ISO 5498:1981
4 Lämmastiku- ja proteiinisisalduse määramine Kjeldahli järgi Teravili, teraviljatooted ja teraviljasaadused EVS-EN ISO 20483:2013
Esimene valik Söödad; EÜ 152/2009 III Lisa C
Söödad, silo, teravili ja õlikultuurid AOAC 2001.11
Tellija soovil Söödad EVS-EN ISO 5983-2:2009
5 Tuhasisalduse määramine Söödad EÜ 152/2009 III Lisa M
Tahked biokütused
Esimene valik Teravili, teraviljatooted ja teraviljasaadused ISO 2171: 2007

(EVS-EN ISO 2171:2010)

Tellija soovil Teravili, teraviljatooted ja teraviljasaadused ICC 104/1: 1990
6 Langemisarvu määramine Hagberg-Perteni meetodil Esimene valik Teravili, teraviljatooted ja teraviljasaadused EVS-EN ISO 3093:2010

(EN ISO 3093:2009)

Tellija soovil Teravili, teraviljatooted ja teraviljasaadused ICC 107/1:1995
 1. Mineraalseid ja suure mineraalide sisaldusega söötasid ei saa analüüsida kiirmeetoditega.

 2. Kui klient soovib analüüse mõne teise meetodiga, lepitakse see laboriga eraldi kokku.

 

Võrdluskatsetes osalemine

 

 • American Association of Cereal Chemists (AACC)
  • söödad – toitainete näitajad
  • nisujahu – niiskus, tuhk, langemisarv, proteiin
 • International Plant-Analytical Exchange Programme IPE (Wageningeni Ülikool)
  • taimsed proovid (s.h. teravili, segasööda taimsed komponendid jms.) – toiteainete näitajad, NKjeldahl ja NDumas, elementanalüüs C, S
 • International Biomass Exchange Program BIMEP (Wageningeni Ülikool)
  • biokütused niiskus, tuhk, kütteväärtus, elementanalüüs C, H, N, S
 • FOSS Grain Network
  • teravili – kvaliteediparameetrid (klassikaline ja ekspressanalüüs)
 • Eesti teravilja ringtest (samas ka ringtesti korraldaja)
  • teravili – kvaliteediparameetrid (klassikaline ja ekspressanalüüs)
 • Proficiency Testing Programme (Tšehhi Vabariik)
  • söödad – toitainete näitajad, aminohapped
 • The Grain and Feed Trade Association (Gafta)
  • söödad – toitainete näitajad
  • teravili – kvaliteedinäitajad