Taimetervise ja mikrobioloogia labori hinnakiri

 

Bakterioloogilised analüüsid

Hind €

Kartuli-ringmädanik (Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus)
1 proov 200 mugulat *

64,80

Pruun-baktermädanik (Ralstonia solanacearum)
1 proov 200 mugulat *

64,80

Viljapuu bakterpõletik (Erwinia amylovora)

73,00

Maasika bakterpõletik (Xanthomonas fragariae) maasikataimedest

62,10

Maasika bakterpõletik (Xanthomonas fragariae) frigotaimedest

82,80

Fütoplasmade Candidatus phytoplasma mali (Apple proliferation phytoplasma) ja Candidatus phytoplasma pyri (Pear decline phtytoplasma) PCR-meetodiga 1-proov

85,00

Fütoplasmade Candidatus phytoplasma mali (Apple proliferation phytoplasma) ja Candidatus phytoplasma pyri (Pear decline phtytoplasma) PCR meetodiga – seire 50 proovi

569,30

Candidatus liberibacter solanacearum – (kartulist, porgandist, sellerist) PCR-meetodiga 1 proov

94,50

Candidatus liberibacter solanacearum – (lehekirbulistest koos entomoloogilise analüüsiga) PCR-meetodiga 1 proov

130,00

Muu bakterioloogiline analüüs inokuleerimise, IF- või PCR meetoditega ja sekveneerimisega

85,00

* Samast kartuli mugulaproovist on võimalik määrata kartuli-ringmädanikku, pruun-baktermädanikku, kvaliteediviiruseid
 

Viroloogilised analüüsid

ELISA-meetodiga
Taimeviirus ELISA-meetodiga: Pepino Mosaic Virus (PepMV), Plum Pox Virus (PPV), Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV), Impatiens Necrotic Spot Virus (INSV), Cucumber Mosaic Virus (CMV), Alfaalfa Mosaic Virus (AMV), Potato Mop Top Virus (PMTV), Hosta Virus X (HVX), kartuliviirused (A, S, M, X, Y, PLRV)

Hind €

Üks kartuliviirus 1 proov 220 mugulat* 227,60
Samast proovist ühe lisaviiruse määramine

107,70

Üks kartuliviirus 1 proov 220 mugulat 4 kaupa grupeeritult*

107,30

Samast proovist ühe lisaviiruse määramine

51,15

Üks kartuliviirus 1 proov 110 mugulat

120,00

Samast proovist ühe lisaviiruse määramine

60,00

Üks kartuliviirus 1 proov 110 mugulat 4 kaupa grupeeritult

71,20

Samast proovist ühe lisaviiruse määramine

36,00

Üks kartuliviirus 1 proov 200 lehte

202,70

Samast proovist ühe lisaviiruse määramine

101,00

Üks kartuliviirus 1 proov 90 lehte

109,00

Üks taimeviirus seire kuni 77 proovi

300,15

 

Reaalaja-RT-PCR-meetodiga:

Taimeviirused Reaalaja-RT-PCR-meetodiga: Tobacco Rattle virus (TRV), Potato Mop-Top virus (PMTV), kartuli viirused (PVY, PVA, PVM, PVX, PVS, PLRV), Pepino Mosaic Virus (PepMV), viroidid (Potato spindle tuber viroid (PSTVd), Columnea latent viroid (CLVd)

Hind €

Üks taimeviirus 1 proov 87,90
Samast proovist lisaviirus 1 proov 43,40
Üks taimeviirus seire 50 proovi

351,90

Samast proovist lisaviirus seire 50 proovi 165,60
Üks taimeviirus seire 50 proovi 4 kaupa 175,90
Samast proovist lisaviirus seire 50 proovi 4 kaupa

82,80

Üks kartuliviirus otse mugulast 1 proov 100 mugulat 10 kaupa  131,40
Samast proovist lisaviirus 1 proov 100 mugulat 10 kaupa  71,60
 

PCR/RT-PCR meetodiga:

Taimeviirused PCR/RT-PCR meetodiga: Cucumber Mosaic virus (CMV), Impatiens Necrotic Spot virus (INSV), Tomato Spotted Wilt virus (TSWV), Alfalfa Mosaic virus (AMV), Hosta virus X (HVX), Black Currant Reversion virus (BRV), Plum Pox Virus (PPV), Pepino Mosaic Virus (PepMV), Tomato Leaf Curl New Delhi Virus (ToLCNDV), Blueberry red ringspot virus (BRRV), viroidid (Potato spindle tuber viroid (PSTVd), Columnea latent viroid (CLVd), Chrisanthemum stunt viroid (CSVd)

Hind €

Pepiino mosaiik viirus (Pepino Mosaic virus PepMV) tomatiseemnetest 1 proov 103,50
Üks taimeviirus 1 proov

69,50

Samast proovist lisaviirus 1 proov

35,30

Üks taimeviirus kuni 10 proovi

273,60

Samast proovist lisaviirus 10 proovi

136,80

Üks taimeviirus kuni 20 proovi 468,20
Samast proovist lisaviirus 20 proovi

234,00

Üks taimeviirus kuni 40 proovi 812,40
Samast proovist lisaviirus 40 proovi

406,00

Üks taimeviirus kuni 50 proovi 969,30
Samast proovist lisaviirus 50 proovi

485,00

Taimeviirused multiplex meetodiga: CMV, INSV, TSWV, AMV ja HVX 1 proov

62,80

Taimeviirused multiplex meetodiga: CMV, INSV, TSWV, AMV ja HVX 10 proovi

239,40

 

Entomoloogilised analüüsid

 

Hind €

Entomoloogiline analüüs (1 proov=1 liimpüünis või 1-10 putukat)  35,00
Männikedrik (Dendrolimus sp) kuni 5 putukat  45,00
Männikedrik (Dendrolimus sp) kuni 10 putukat  83,00
 

Nematoloogilised analüüsid

 

Hind €

Kartuli-kiduuss kartuli mugulatest ja mullast (Globodera pallida, Globodera rostochiensis) (1 mullaproovi suurus 250 ml) 19,40
Kartuli-kiduussi mullast või turbast (Globodera pallida, Globodera rostochiensis) (1 proovi suurus kuni 500 ml) 41,90
Kartuli-kiduussi liigi määramine PCR meetodil (Globodera pallida, Globodera rostochiensis) 46,70
Vabalt elavad nematoodid taimsetest kudedest, lehtedest, pungadest, juurtest, vartest, mullast ja turbast (männi laguuss, ingerjad, närbussid jne) 42,00
Männi-laguussi määramine puidusiku kehast (sh. puidusiku liigi määramine) 51,00
 

Mükoloogilised analüüsid

 

Hind €

India lendnõgi (Tilletia indica) 35,45
Kartulivähk mullast (Synchytrium endobioticum) 27,25
Tamme äkksurm (Phytophthora ramorum) 67,45
Phytophthora kernoviae 67,45
Phytophtora fragariae ELISA ja biomeetodiga (1 seire=77 proovi) 656,20
Phytophtora fragariae PCR ja biomeetodiga (1 proov) 51,75
Colletotrichum accutatum ELISA ja biomeetodiga (1 seire 77 proovi) 1088,75
Gibberella circinata ehk Fusarium circinatum 63,40
Mycosphaerella pini / Mycosphaerella dearnessii 67,30
Muu mükoloogiline analüüs biomeetodil ja/või mikroskopeerimismeetodil 56,95
 

Umbrohtude määramine

 

15,00

 

Taimehaiguste ja -kahjurite esmane määramine

 

32,70

 

PCR analüüs nematoodide, putukate või seente määramiseks sekveneerimisega

 

76,00

 

Mikrobioloogilised analüüsid

 

Hind €

Võihappebakterid e. klostriidispoorid 14,30
Denitrifitseerijad bakterid Hiltay söötmel 14,50
Hallitus- ja pärmseened (arvukus) 10,00
Bakterite üldarv 8,50
Aeroobsed eosbakterid (Bacillus spp. spoorid) 9,90
Fusarium spp Nash ja Snyderi söötmel 15,10
Aktinomütseedid tärklis-ammooniumi agaril 15,10
Azotobacter Ashby söötmel 15,10
Sulfaate redusteerivad bakterid Starkey söötmel 14,00
Piimhappebakterid e. laktobatsillid 9,90
Nitrifitseerijad bakterid veeagaril 17,20
Tselluloosilagundajad bakterid Hutchinsoni söötmel 17,20
Enterobacteriaceae 11,25
Coli-laadsed bakterid 11,25
Escherichia coli 11,25
Salmonella spp 15,50
Listeria monocytogenes 22,55
Clostridium perfringens 17,40
Toksilisuse määramine Bac. stearoth. suhtes 14,50
Üldtoksilisus (infusooridel) 21,60
Võõrised, kivid ja osiste maksimaalne suurus settest, kompostist ja pinnasest 43,00
 

Tehnilise kultuuri väljastamine

 

Hind €

Tehniline kultuur vedelsöötmel EUR/liitri kohta (veinipärm, mügarbakteri preparaat jt) 31,00
Tehniline kultuur tahkel söötmel EUR/tükk (hallitusseened, pärmid, bakterid) 15,00
Austerservik- Pleurotus ostreatus– seenekultuur teradel EUR/tükk 15,00
Võõrkeelse katseprotokolli väljastamine 8,35