Bakterioloogilised analüüsid

Hind €

 
Kartuli-ringmädanik (Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus)
1 proov 200 mugulat *

62,54

 
Pruun-baktermädanik (Ralstonia solanacearum)
1 proov 200 mugulat *

62,54

 
Viljapuu bakterpõletik (Erwinia amylovora)

48,89

 
Maasika bakterpõletik (Xanthomonas fragariae) maasikataimedest

60,00

 
Maasika bakterpõletik (Xanthomonas fragariae) frigotaimedest

80,00

 
Fütoplasmade Candidatus phytoplasma mali (Apple proliferation phytoplasma) ja Candidatus phytoplasma pyri (Pear decline phtytoplasma) PCR-meetodiga 1-proov

85,00

 
Fütoplasmade Candidatus phytoplasma mali (Apple proliferation phytoplasma) ja Candidatus phytoplasma pyri (Pear decline phtytoplasma) PCR meetodiga – seire 50 proovi

550,00

 
* Samast kartuli mugulaproovist on võimalik määrata kartuli-ringmädanikku, pruun-baktermädanikku, kvaliteediviiruseid
 
Viroloogilised analüüsid
 
Ühe (A, S, M, X, Y või PLRV) kartuli viirushaiguse määramine ELISA-meetodil
1 proov=220 mugulat*
219,92
Samast proovist ühe lisaviiruse määramine

104,01

 
Ühe (A,S,M,X,Y või PLRV) kartuli viirushaiguse määramine ELISA-meetodil

1 proov = 220 mugulat nelja kaupa grupeeritult *

103,68

Samast proovist ühe lisaviiruse määramine

49,40

 
Ühe (A,S,M,X,Y või PLRV) kartuli viirushaiguse määramine ELISA-meetodil

1 proov = 110 mugulat (UNECE stand. S-1 Seed Potatoes)

118,52

Samast proovist ühe lisaviiruse määramine

58,26

 
Ühe (A,S,M,X,Y või PLRV) kartuli viirushaiguse määramine ELISA-meetodil

1 proov = 110 mugulat nelja kaupa grupeeritult (UNECE stand. S-1 Seed Potatoes)

68,79

Samast proovist ühe lisaviiruse määramine

36,54

 
Ühe (A,S,M,X,Y või PLRV) kartuli viirushaiguse määramine ELISA-meetodil kliendi poolt toodud lehtedest 1 proov = 200 lehte

195,84

Samast proovist ühe lisaviiruse määramine

104,00

 
Ühe (A,S,M,X,Y või PLRV) kartuli viirushaiguse määramine ELISA-meetodil kliendi poolt toodud lehtedes 1 proov = 90 lehte

105,33

Samast proovist ühe lisaviiruse määramine

59,93

 
Kartuli värtnakujulisuse viroidi (Potato tuber spindle viroid PSTVd) määramine RT-PCR meetodil – seire 50 proovi
(kuni 250 taime hulgas määratakse haigustekitaja olemasolu; täpsemaks analüüsiks vajalik Laboriga lisakokkulepe)
660,00
 
Pepino Mosaic Virus (PepMV), Plum Pox Virus (PPV), Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV), Impatiens Necrotic Spot Virus (INSV), Cucumber Mosaic Virus (CMV), Alfaalfa Mosaic Virus (AMV), Potato Mop Top Virus (PMTV), Hosta Virus X (HVX) ühe viiruse määramine ELISA-meetodil
1 seire=77 proovi ühes korduvuses

290,00

 
Ühe viiruse (Tobacco Rattle virus – TRV, Potato Mop-Top virus – PMTV, Pepino Mosaic virus – PepMV, kartuli viirused PVY, PVA, PVM, PVX, PLRV) määramine taimelehest PCR-meetodiga (1 proov) 85,00
Samast proovist ühe lisaviiruse määramine

42,00

 
Ühe viiruse (Cucumber Mosaic virus – CMV, Impatiens Necrotic Spot virus – INSV, Tomato Spotted Wilt virus – TSWV, Alfalfa Mosaic virus – AMV, Hosta virus X – HVX, Black Currant Reversion virus – BRV) määramine taimelehtest PCR-meetodiga 80,00
Samast proovist ühe lisaviiruse määramine

37,00

 
Ühe viiruse määramine (Tobacco Rattle virus – TRV, Potato Mop-Top virus – PMTV, kartuli viirused PVA, PVM, PVX, PLRV) kartulimugulast PCR-meetodiga –

1 proov (kuni 10 mugulat)

85,00

Samast proovist ühe lisaviiruse määramine

42,00

 
Ühe viiruse määramine (TRV, PMTV, PVA, PVM, PVX, PLRV) kartulimugulatest PCR-meetodiga – seire 50 proovi 1 kaupa PCR-meetodiga 340,00
Samast proovist ühe lisaviiruse määramine

160,00

 
Ühe viiruse määramine (TRV, PMTV, PVA, PVM, PVX, PLRV) kartulimugulatest PCR-meetodiga – seire 50 proovi 4 kaupa PCR-meetodiga 170,00
Samast proovist ühe lisaviiruse määramine

80,00

 
Ühe viiruse määramine(TRV, PMTV, PVY, PVA, PVM, PVX, PLRV) kartulimugulatest(üks proov 100 mugulat 10 kaupa) 131,33
Samast proovist ühe lisaviiruse määramine

71,67

 
Pepiino mosaiik viiruse (Pepino Mosaic virus PepMV) määramine tomatiseemnetest PCR-meetodiga

100,00

 
CMV, INSV, TSWV, AMV ja HVX viiruste määramine taimedest RT-PCR multiplex meetodil (1 proov)

60,72

 
CMV, INSV, TSWV, AMV ja HVX viiruste määramine taimedest RT-PCR multiplex meetodil (10 proovi)

231,32

 
Entomoloogilised analüüsid

25,67

 
Nematoloogilised analüüsid
 
Kartuli-kiduussi ekstraktsioon ja määramine kartuli mugulatest ja mullast (Globodera pallida, Globodera rostochiensis) (1 mullaproovi suurus = 250 ml) 18,76
 
Kartuli-kiduussi ekstraktsioon ja määramine turbast (Globodera pallida, Globodera rostochiensis) (1 turbaproovi suurus = 250 ml) 40,48
 
Kartuli-kiduussi ekstraktsioon ja määramine mullast (Globodera pallida, Globodera rostochiensis) (1 mullaproovi suurus = 500 ml) 40,48
 
Kartuli-kiduussi liigi määramine PCR meetodil (Globodera pallida, Globodera rostochiensis) 45,09
 
Vabalt elavate nematoodide ekstraktsioon ja määramine taimsetest kudedest, lehtedest, pungadest, juurtest, vartest, mullast ja turbast (männi lagu-uss, ingerjad, närbussid jne) 35,00
 
Männi-laguussi ekstraktsioon ja määramine puidusiku kehast (sh. puidusiku liigi määramine) 42,00
 
Mükoloogilised analüüsid
 
India lendnõgi (Tilletia indica) määramine 34,24
 
Kartulivähi määramine mullast (Synchytrium endobioticum) 26,33
 
Tamme äkksurm (Phytophthora ramorum) määramine 65,17
 
Phytophthora kernoviae määramine 65,17
 
Phytophtora fragariae määramine ELISA + biomeetodil (1 seire=77 proovi) 634,02
 
Phytophtora fragariae määramine PCR-meetodil + biomeetodil (1 proov) 50,00
 
Colletotrichum accutatum määramine ELISA + biomeetodil (1 seire=77 proovi) 1051,95
 
Gibberella circinata ehk Fusarium circinatum määramine 61,27
 
Mycosphaerella pini / Mycosphaerella dearnessii määramine 65,00
 
Muu mükoloogiline analüüs biomeetodil ja/või mikroskopeerimismeetodil 55,00
 
Umbrohtude määramine

12,84

 
Taimehaiguste ja -kahjurite esmane määramine

31,60

 
Mikrobioloogilised analüüsid
 
Võihappebakterid 13,98
Denitrifitseerijad bakterid Hiltay söötmel 13,98
Hallitus- ja pärmseened 9,50
Aeroobsed mesofiilsed bakterid e.bakterite üldarv 8,63
Aeroobsed eosbakterid 9,50
Fusarium Nash ja Snyderi söötmel 14,64
Aktinomütseedid tärklis-ammooniumi agaril 14,64
Azotobacter Ashby söötmel 14,64
Sulfaate redusteerivad bakterid Starkey söötmel 13,98
Laktobatsillid 9,50
Nitrifitseerijad bakterid veeagaril 16,61
Tselluloosilagundajad bakterid Hutchinsoni söötmel 16,61
Enterobacteriaceae 10,86
Coli-laadsed bakterid 10,86
Escherichia coli 10,86
Salmonella spp 15,50
Listeria monocytogenes 21,80
Clostridium perfringens 16,80
Toksilisuse määramine Bac. stearoth. suhtes 13,98
Üldtoksilisus 20,89
Glomaliini määramine mullast

25,00

 
Tehnilise kultuuri väljastamine
Tehniline kultuur vedelsöötmel (€/liiter) 30,00
Tehniline kultuur tahke söötmel (€/tükk) 14,00
Veinipärm (€/liiter) 30,00