SILOSEIRE ANDMED

Heintaimede sileerimise optimaalse aja seiret korraldab Põllumajandusuuringute Keskus (PMK) juba alates 2002. aastast.

Proovid võetakse Eesti erinevatest piirkondadest. 2019.a proovid kogutakse Harjumaalt, Lääne-Virumaalt, Pärnumaalt, Saaremaalt, Valgamaalt ja Võrumaalt.

Analüüsid tehakse PMK söötade ja teravilja laboris ning analüüside tulemusi kommenteerib Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadur Uno Tamm.

Lisainfo:

PMK söötade ja teravilja labor: 672 9119 | ann.akk@pmk.agri.ee


Siloseire tulemused 2019


Siloseire tulemused 2018


Siloseire tulemused 2017

Heintaimede kasv ja areng 2017 (26.05.2017)


Siloseire tulemused 2016

  • 06.05.2016 proovide tulemused

Siloseire tulemused 2015


Siloseire tulemused 2014


Siloseire tulemused 2013


Siloseire tulemused 2012


Siloseire tulemused 2006-2011