Lihtanalüüsid Hind €
 
Puhitud seemne analüüs +30%
 
Tera- ja kaunvili miinimum 1250 seemet
Üldpuhtus 13,50
Seemnete määramine 12,51
1000 seemne kaal 7,90
Idanevuse määramine 13,50
Eluvõime määramine 17,12
Niiskuse määramine kuivatuskapiga 10,53
Niiskuse määramine (kiirmeetodil) 5,27
Kahjurite määramine 7,90
Söögiherne puhtus 29,62
 
Kõrrelised heintaimed miinimum 1250 seemet
Üldpuhtus 19,75
Seemnete määramine 23,70
1000 seemne kaal 17,77
Idanevuse määramine 24,36
Niiskuse määramine kuivatuskapiga 10,53
Kahjurite määramine 7,90
 
Liblikõielised heintaimed miinimum 1250 seemet
Üldpuhtus 19,75
Seemnete määramine 23,70
1000 seemne kaal 17,77
Idanevuse määramine 24,36
Niiskuse määramine kuivatuskapiga 10,53
Kahjurite määramine 7,90
 
Köögivili ja lilled miinimum 1250 seemet
Üldpuhtus 13,82
1000 seemne kaal 17,77
Idanevuse määramine 23,04
Niiskuse määramine kuivatuskapiga 10,53
 
Õlikultuurid miinimum 1250 seemet
Üldpuhtus 19,17
Seemnete määramine 19,17
1000 seemne kaal 17,26
Idanevuse määramine 22,37
Niiskuse määramine kuivatuskapiga 10,23
Raps ja rüps õliks 27,48
 
Sertifitseeritava seemne analüüsid
 
Tera- ja kaunvili miinimum 2500 seemet
Kompleksanalüüs (täisanalüüs) 95,62
Idanevuse määramine 26,99
Odra triiptõbi 27,80
Odra ja nisu lendnõgi 46,78
Nisu kõvanõgi ja kaera lendnõgi 25,09
Tuulekaera määramine (3 kg) 38,99
 
Kõrrelised heintaimed miinimum 2500 seemet
Üldpuhtus 34,56
Täisanalüüs 49,04
Piiratud analüüs 24,69
1000 seemne kaal 17,77
Idanevuse määramine 33,57
Tuulekaera määramine (3 kg) 56,61
Heintaimede segu %-ne koostis, 1 liik 37,85
 
Liblikõielised heintaimed miinimum 2500 seemet
Üldpuhtus 25,02
Täisanalüüs 38,18
Piiratud analüüs 18,10
1000 seemne kaal 17,77
Idanevuse määramine 33,57
 
Köögivili ja lilled miinimum 2500 seemet
Üldpuhtus 25,02
Idanevuse määramine 33,57
 
Õlikultuurid miinimum 2500 seemet
Kompleksanalüüs (täisanalüüs) 109,28
 
Tuulekaera määramine kõikidest liikidest v.a. teravili (3 kg) 41,80
 
ISTA sertifikaat/ dublikaat 22,37
Koolitus 1 päev/ 1 inimene 42,79