Maaelu arengukava 2007-2013 aruanded

Maaelu arengukava 2007-2013 raames teostatavate uuringute lühiaruanded asuvad siin: Hindamisvaldkonnad.
Maaelu arengukava 2007-2013 2. telje püsihindamisaruanded:

Põllumajanduskeskkonna seire büroo | +372 748 0044 | hindamine@pmk.agri.ee