Põllumajandusuuringute Keskus (PMK) on Maaeluministeeriumi hallatav riigiasutus, mille tegevusvaldkonnaks on põllumajandusega seotud laboratoorsete analüüside ja põldkatsete teostamine, põllumajanduskeskkonna ja põllumajandustootjate majandustegevuse seire ja uuringute läbiviimine, maaelu- ja põllumajandustoetuste mõju hindamine ning riikliku maaelu- ja innovatsioonivõrgustiku üksuse ülesannete täitmine.

Otsime oma meeskonda Viljandi Katsekeskuse juhatajat

Töökuulutus PDF dokument

 • JUHATAJA ÜLESANDED:
  • katsekeskuse töö planeerimine korraldamine ja arendamine
  • uute taimesortide põldkatsete,
  • sortide registreerimiskatsete ja seemnepartiide järelkontrolli läbiviimise korraldamine
  • tööprotsesside optimeerimine
  • põllumajandustarkvara juurutamine
 • OMALT POOLT PAKUME:
  • huvitavat ja mitmekülgset tööd
  • rahvusvahelist suhtlemist katsete tellijatega
  • konkurentsivõimelist töötasu
  • ametiautot
  • puhkust 35 kalendripäeva
  • spordikompensatsiooni
 • TÖÖKOHT:
  • asub Viljandist 3 km kaugusel Matapera külas
 • OLED SOBIV KANDITAAT, kui:
  • Sul on kõrgharidus
  • Sul on huvi ja teadmised põllumajandusest
  • Sul on inimeste juhtimise ja töö organiseerimise kogemus
  • oled initsiatiivikas ja koostööaldis
  • valdad eesti keelt kõrgtasemel ja inglise keelt vähemalt kesktasemel, kasuks tuleb vene keele oskus
  • Sul on hea arvuti kasutamise oskus
  • omad autojuhilube
 • KANDIDEERIMISEKS SAADA:
  • oma CV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga aadressile riin.kiik@pmk.agri.ee hiljemalt 05.07.2019.a
 • LISAINFO:
  • Andrus Rahnu, telefon 520 6244
  • koduleht: pmk.agri.ee/