Personali otsing (CV keskus)

 

Otsime oma meeskonda kogenud ja võimekat PEATEHNOLOOGI PMK laborite töö metoodiliseks ja tehniliseks nõustamiseks.

 
Töökoht asub Harjumaal, Sakus.
Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.
 
Peatehnoloog töötab koostöös asedirektori ja laborijuhatajatega PMK laborite (seemnekontrolli-, taimetervise ja mikrobioloogia -, agrokeemia -, söötade ja teravilja -, jääkide ja saasteainete laboratoorium) sujuva ja tõrgeteta töö korraldamiseks kooskõlas kvaliteedisüsteemi põhimõtetega.
Sinu tööülesanded on 1) PMK arendustegevuse toetamine laborite tehnilistes ja metoodilistes küsimustes; 2) Laborite juhendamine uute meetodite juurutamisel ja tehniliste seadmete uuendamisel; 3) Laboriseadmete ja -tarvikute hangete ettevalmistamine ja läbiviimine; 4) Laborite info- ja kvaliteedisüsteemide arendamine koostöös pädeva asutusega.
Ootame sind kandideerima, kui omad keemia- või mehaanikaalast kõrgharidust ja vähemalt 3 aastat laboritöö või muus tehnilises valdkonnas töötamise kogemust. Sinu eesti keele oskus on kõrgtasemel, lisaks valdad vähemalt ühte võõrkeelt (soovitavalt inglise keel) kesktasemel koos ametialase sõnavaraga. Sul on baasteadmised infotehnoloogias ja kvaliteedisüsteemi toimimise põhimõtetes. Oled algatusvõimeline, oskad planeerida tööprotsessi ja tegutsed eesmärgipäraselt.
PMK pakub sõbralikku ja arengule suunatud kollektiivi, huvitavat ja vastutusrikast tööd ning motiveerivat töötasu.

Tähtaeg ja täpsem teave
• Avaldus tööle asumiseks ja CV palume esitada Põllumajandusuuringute Keskuse personalispetsialistile e-posti aadressil lea.raidmaa@pmk.agri.ee märgusõnaga “peatehnoloog” hiljemalt 31. jaanuariks 2018. a.
• Täpsem teave telefonil 6 72 9172, mobiil +372 52 369 75 (Margus Friedenthal)
 


 

Otsime oma meeskonda
MAAMAJANDUSE ANALÜÜSI OSAKONNA PEASPETSIALISTI

 
Töö kirjeldus
• Maamajandusalaste uuringute ettevalmistamine ja hindamistegevuste metoodika kavandamine
• Küsitlusankeetide koostamine
• Andmete kogumine ja analüüsimine
• Statistiliste analüüside ja uuringute aruannete koostamine ning tulemuste avalikustamine huvigruppidele
Nõudmised kandidaadile
• Magistrikraad või selle omandamine, soovitavalt majandusalane
• Kohusetundlikkus ja täpsus, hea stressitaluvus
• Hea eesti keele oskus nii kõnes kui ka kirjas koos väga hea informatsiooni edastamise oskusega
• Inglise keele oskus B2 või sellele vastaval tasemel
• Arvuti kasutamise oskus (Office programmid, eriprogrammid)
• Väga hea meeskonnatöö- ja suhtlemisoskus
• Valmisolek vastutada iseseisva uurimistöö eest
Kasuks tuleb:
• Teadmised põllumajandusest, toiduainetööstusest või muudest maamajanduse tegevusvaldkondadest ning EL põllumajanduspoliitika toimimisest
• Kogemused erinevate EL ja/või siseriiklike toetusskeemide rakendamisel, andmetöötlusel ja infosüsteemide valdkonnas
• Eelteadmised andmebaasidest ja riiklikest registritest

Ettevõte pakub
• Põnevat ja meeldivalt pingelist tööd
• Kaasaegset töökeskkonda ja – vahendeid
• Häid enesetäiendamise võimalusi
• Sõbralikku kollektiivi
• Stabiilset sissetulekut
• 35- päevast põhipuhkust
Töö algus: esimesel võimalusel
Asukoht: Jäneda või Tartu
Töö tüüp: täistööaeg, palgatöötaja
Kui usud, et see töökoht on Sulle, siis kandideeri läbi töövahendusportaali või saada oma CV koos motivatsioonikirja ning palgasooviga aadressile lea.raidmaa@pmk.agri.ee. Lisainfo telefonil: +372 38 49 730 (Marju Aamisepp)
 


 

Otsime oma meeskonda
MAAMAJANDUSE ANALÜÜSI OSAKONNA JUHATAJA ASETÄITJAT

 
Töö kirjeldus
• Osakonna töö juhtimisele ja osakonnale pandud ülesannete täitmise tagamisele kaasa aitamine ja koordineerimine
• Maamajandusalaste uuringute planeerimine, ettevalmistamine ja metoodikate kavandamine
• Hindamise ekspertgruppide töö korraldamine ja juhtimine
• Uuringute aruannete koostamine ja tulemuste avalikustamine huvigruppidele
• Uuringute tulemusi tutvustavate artiklite kirjutamine, ettekannete koostamine ja avalik esinemine
Nõudmised kandidaadile
• Magistrikraad või selle omandamine, soovitavalt majandusalane
• Inimestega töötamise ja juhtimise kogemus vähemalt 2 aastat
• Kohusetundlikkus ja täpsus, hea stressitaluvus
• Hea eesti keele oskus nii kõnes kui ka kirjas koos väga hea informatsiooni edastamise oskusega
• Inglise keele oskus B2 või sellele vastaval tasemel
• Valmisolek vastutada iseseisva uurimistöö eest
• Arvutioskus kõrgtasemel
Kasuks tuleb
• Teadmised põllumajandusest, toiduainetööstusest või muudest maamajanduse tegevusvaldkondadest ning EL põllumajanduspoliitika toimimisest
• Kogemused erinevate EL ja/või siseriiklike toetusskeemide rakendamisel, andmetöötlusel ja infosüsteemidest

Ettevõte pakub
• Väga mitmekülgseid uurimisprojekte
• Kaasaegset töökeskkonda ja –vahendeid
• Häid enesetäiendamise võimalusi
• Sõbralikku kollektiivi
• Stabiilset sissetulekut
• 35-päevast põhipuhkust
Töö algus: esimesel võimalusel
Asukoht: Jäneda või Tartu
Töö tüüp: täistööaeg, palgatöötaja
Kui usud, et see töökoht on Sulle, siis kandideeri läbi töövahendusportaali või saada oma CV koos motivatsioonikirja ning palgasooviga aadressile lea.raidmaa@pmk.agri.ee. Lisainfo telefonil: +372 38 49 730 (Marju Aamisepp)