Põllumajandusuuringute Keskus (PMK) on Maaeluministeeriumi hallatav riigiasutus, mille tegevusvaldkonnaks on põllumajandusega seotud laboratoorsete analüüside ja põldkatsete teostamine, põllumajanduskeskkonna ja põllumajandustootjate majandustegevuse seire ja uuringute läbiviimine, maaelu- ja põllumajandustoetuste mõju hindamine ning riikliku maaelu- ja innovatsioonivõrgustiku üksuse ülesannete täitmine. Otsime oma meeskonda:

Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) missioon on Eesti põllumajanduse edendamine läbi uute teadmiste loomise ja vahendamise. PMK-s on erinevaid ülesandeid täitvad laborid, katsekeskused ja osakonnad.

Euroopa põllumajanduse innovatsioonipartnerluse (EIP-AGRI https://ec.europa.eu/eip/agriculture/) eesmärk on aidata edendada konkurentsivõimelist ja säästvat põllumajandust ja metsandust. EIP-AGRI toob kokku erinevad innovatsiooniga tegelejad (põllumajandustootjad, nõustajad, teadlased, ettevõtted, valitsusvälised organisatsioonid jt) Euroopa liidu ja maaeluarengu kavade tasemel – üheskoos moodustub EIP võrgustik. PMK on projektipartner EIP-AGRI teeninduspunktis.

otsime oma meeskonda

INNOVATSIOONIPARTNERLUSE PROJEKTISPETSIALISTI

kaasa lööma Euroopa põllumajanduse innovatsioonipartnerluse (EIP-AGRI) teeninduspunkti töös (täistöökoormusega või osalise koormusega määratud ajaks).

Töökoht – paindlik. Tööle asumise aeg – esimesel võimalusel.

PEAMISED TÖÖÜLESANDED ON:

 • Osalemine innovatsioonivõrgustiku töös, võrgustiku edendamine, suhtlemine erinevate osapooltega
 • Seminaride, fookusgruppide jt ürituste korraldamine ja juhtimine
 • Arutelude juhtimine seminaridel jt üritustel
 • Veebihaldus (info lisamine, foorumihaldus) ja kontaktide andmebaasi haldamine

SOBIVAL KANDIDAADIL ON:

 • Kõrgharidus
 • Eelnev projektide koordineerimise, koostöö arendamise kogemus
 • Põhiteadmised põllumajanduse ja metsanduse valdkonnast on eeliseks
 • Väga hea inglise keele ja eesti keele oskus
 • Kontoritarkvara heal tasemel kasutamise oskus ning valmisolek kasutada erinevaid infosüsteeme ja veebihaldust
 • Hea koostöö- ja suhtlemisoskus, organiseerimisvõime, algatusvõime, väga hea vastutusvõime, korrektsus asjaajamises.
 • Valmidus välislähetusteks

KASUKS TULEVAD:

 • Üldised teadmised põllumajandusteaduste valdkonnast, põllumajanduspoliitikast, Eesti maaeluarengukava toimimisest
 • Varasem kokkupuude innovatsiooni või teadusarendustööga

PMK PAKUB:

 • Huvitavat ja mitmekesist tööd rahvusvahelises projektimeeskonnas
 • Võimalus osaliseks ja paindlikuks tööajaks (vastavalt üritustele)

KONKURSIL OSALEMISEKS:

palume esitada CV, motivatsioonikiri ning palgasoov e-posti aadressil iiri.raa@eip-agri.eu märgusõnaga “EIP” hiljemalt 10.05.2019.

Lisainfo: Iiri Raa, iiri.raa@eip-agri.eu

Tutvume kandideerimissoovidega jooksvalt konkursi toimumise ajal.