MAK põllumajandusliku keskkonnatoetuse hindamise uuringute raames teostatavate teenuste hinnkiri

Mulla kompleksanalüüs taimedele kättesaadavate ioonide konsentratsioonide määramiseks 36,75
sh. pH, P, K, org C 12,55
sh. NO3 määramine 8,65
sh. NH4 määramine 8,65
sh. proovi ettevalmistamine, ekstraheerimine 6,90
Mulla mahumassi määramine 3,80
Mulla biomassi aktiivsuse hindamine 20,05
Toorproovi ettevalmistus 7,60
Sügavkaevete teostamine 94,40
sh. Sügavkaevete asukoha planeerimine, kaeve mahamärkimine ja sidumine GPS koordinaadiga 6,80
        sh. Kaeve rajamine (huumushorisondi eraldamine koos proovi võtmisega, järgnevate mullahorisontide eemaldamine kuni aluskivimini ja nende fikseerimine 22,25
                                                          sh. Lähtekivimi ja viimase horisondi piirilt proovi võtmine 4,70
                                                                                      sh. Profiili valemi ja mulla liigi määramine 4,70
                                                                                                                                sh. Kaeve sulgemine 4,70
                                                                                                     sh. Transpordikulu 100 km/1 proov 22,80
                                                                                                       sh. Ettenähtamatud kulutused 10% 6,65
                                                            sh. Üldkulud 30% (kogukulutustest sügavkaeve tegemisel) 21,80